Julkaisut

Ilmassa ristivetoa: Kuntapäättäjäkysely ilmastotoimista

Ilmassa ristivetoa: Kuntapäättäjäkysely ilmastotoimista

11.6.2020   Ville Pitkänen, Jussi Westinen

Yli puolet maamme kuntapäättäjistä kokee, että ilmastonmuutoksen hillinnässä huolestuttavaa on yhteiskunnallisen vastakkainasettelun kasvu. Monia askarruttaa myös ilmastoimien oikeudenmukaisuus.


Suomen- ja ruotsinkielisten sekä pääkaupunkiseudulla asuvien viiden suurimman kieliryhmän edustajien identiteetit, arvot ja asenteet nyt yksissä kansissa englanniksi

Suomen- ja ruotsinkielisten sekä pääkaupunkiseudulla asuvien viiden suurimman kieliryhmän edustaj...

31.3.2020   Ville Pitkänen, Jussi Westinen

Tutkimusraportti kokoaa yhteen vuosina 2018 ja 2019 julkaistujen tutkimusten keskeisimmät tulokset englanniksi.


Ilmassa ristivetoa: Suuryrityskysely ilmastotoimista

Ilmassa ristivetoa: Suuryrityskysely ilmastotoimista

16.3.2020   Aino Heikkilä, Ville Pitkänen, Jussi Westinen

Suuryritysjohtajista valtaosa (81%) pitää yhteiskuntavastuuta yhtenä tärkeimmistä syistä tarttua ilmastotoimiin. Yleisin ilmastotekoja jarruttava tekijä on lainsäädännön ennakoimattomuus (41%). Noin neljännes johtajista kertoo, ettei mikään hidasta ilmastotekoihin ryhtymistä. Toinen neljännes kokee, että omilla toimilla on vain vähäinen vaikutus ilmastonmuutoksen hidastamiseen.


Tutkimus kertoo: Ulkomaalaistaustaiset luottavat kantasuomalaisiin enemmän kuin lähtömaansa ihmisiin

Tutkimus kertoo: Ulkomaalaistaustaiset luottavat kantasuomalaisiin enemmän kuin lähtömaansa ihmisiin

18.12.2019   Ville Pitkänen, Jussi Westinen

Viittä kieliryhmää koskeva ainutlaatuinen tutkimus kertoo, että ulkomaalaistaustaiset luottavat kantasuomaalaisiin enemmän kuin omasta lähtömaasta tuleviin. Luottamus on vahvaa myös poliisiin, oikeuslaitokseen sekä koulu- ja terveydenhuoltojärjestelmään. Tyytyväisyys suomalaiseen politiikkaan vaihtelee kieliryhmittäin. Englanninkieliset kiittelevät eniten politiikan aikaansaannoksia, ja somalinkieliset suhtautuvat niihin kriittisimmin.


Tutkimus kertoo: Ulkomaalaistaustaiset kokevat olevansa osa yhteiskuntaa – suomalainen identiteetti melko harvalla

Tutkimus kertoo: Ulkomaalaistaustaiset kokevat olevansa osa yhteiskuntaa – suomalainen identiteet...

30.9.2019   Ville Pitkänen, Jussi Westinen

Suomen suurimmat ulkomaalaistaustaiset kieliryhmät kokevat pääsevänsä hyvin sisään suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomalainen identiteetti on sen sijaan harvalla. Somalinkielisissä on eniten sekä yhteiskuntaan kiinnittyviä että suomalaisuuden omakseen tuntevia.


”Mä koitan itse selviytyä kaikesta” – tutkimus työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista

”Mä koitan itse selviytyä kaikesta” – tutkimus työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista

11.6.2019   Jenni Simonen

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat NEET-nuoret kertovat tuoreessa tutkimuksessa elämäntilanteistaan. Nuoret ottavat itse vastuuta hyvinvoinnistaan eivätkä toivo mahdottomia. Nuoret kaipaavat apua velkaantumiseen, puuttumista koulukiusaamiseen, harrastuksia ja töitä.


Tietopaketti ministerisalkkujen jakautumisesta ja hallituskoalitioista 1987–2019

Tietopaketti ministerisalkkujen jakautumisesta ja hallituskoalitioista 1987–2019

8.5.2019   Ville Pitkänen, Jussi Westinen

Mitkä puolueet ovat nostaneet ministereiksi uusia kykyjä, missä on luotettu konkareihin? Miten salkut jakautuvat miesten ja naisten välillä? Miltä näyttää ministereiden koulutustausta? Mitkä maakunnat ovat olleet salkkujaossa voittajia, mitkä häviäjiä?


Tuntematon ruokajärjestelmä – Eväitä kokonaisuuksien ymmärtämiseen

Tuntematon ruokajärjestelmä – Eväitä kokonaisuuksien ymmärtämiseen

28.3.2019   Kaisa Karttunen, Anni Savikurki

Puhuttaessa ruuasta puhutaan myös ympäristöstä, ravitsemuksesta, vallasta ja markkinoista. Miten nämä kytkeytyvät toisiinsa? Mitä tapahtuisi, jos ruokajärjestelmä annettaisiin täysin markkinoiden hoidettavaksi? Miten kotieläintuotannon vähentäminen vaikuttaisi ruokajärjestelmän eri osiin? Auttaisiko kokonaisuuksien parempi ymmärrys löytämään yhteisiä ratkaisuja toisiinsa kytkeytyviin ongelmiin?


EU-opintoaineisto MSL:lle

EU-opintoaineisto MSL:lle

25.3.2019   Aino Heikkilä, Kaisa Karttunen

e2 Tutkimus teki syksyllä 2018 Maaseudun Sivistysliitolle EU-aiheisen opintoaineiston. Selvitimme siihen muun muassa suomalaisten unioniin kohdistuvia odotuksia. Kärkeen nousivat: rauha, turvallisuus ja ilmastonmuutoksen torjunta. EU-vaalien lähestyessä kannattaa tutustua tarkemmin, mitä muuta suomalaiset unionilta odottavat. Opintoaineistossa kyselyn tuloksia tulkitsevat kansanedustaja Arto Satonen, europarlamentaarikko Mirja Vehkäperä, opiskelija Inna Kallioinen ja viljelijä Jaakko Halkilahti.


Tietopaketti eduskuntavaaleista – mitä aikaisemmat vaalit osoittavat?

Tietopaketti eduskuntavaaleista – mitä aikaisemmat vaalit osoittavat?

6.2.2019   Ville Pitkänen, Jussi Westinen

Miten tiukka on kisa vaalipiirien viimeisistä paikoista? Mikä puolue olisi hyötynyt eniten, jos äänestämättömät olisivat lähteneet liikkeelle edeltävissä eduskuntavaaleissa? Minkä puolueen äänestäjäkunnassa korostetaan puheenjohtajaa, minkä ei? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa e2 Tutkimuksen eduskuntavaaleja käsittelevä tietopaketti, jossa on analysoitu kattavasti virallisia vaalitilastoja ja vaalitutkimusaineistoja.