Lisätietoja meistä

Etujärjestöt, ministeriöt ja tutkijat mukaan ainutlaatuiseen hankkeeseen: Löytyykö ilmastonmuuto...

Ajankohtaista   17.9.2019

Julkinen keskustelu ilmastonmuutoksesta jakaa ihmisiä, mutta vähemmän pohditaan sitä, mikä muutoksessa yhdistää. Mistä suuryrityksissä, politiikassa ja kansalaisten tasolla innostutaan, mikä...

Press release: Interest groups, ministries and researchers participating in a unique project: Is ...

Ajankohtaista   16.9.2019

Public debate on climate change divides people, but less time is spent on reflecting what combines everyone in the change. What causes excitement in major corporations, politics and citizens, what...

”Mä koitan itse selviytyä kaikesta” – tutkimus työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista

11.6.2019

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat NEET-nuoret kertovat tuoreessa tutkimuksessa elämäntilanteistaan. Nuoret ottavat itse vastuuta hyvinvoinnistaan eivätkä toivo mahdottomia. Nuoret kaipaavat...

Tietopaketti ministerisalkkujen jakautumisesta ja hallituskoalitioista 1987–2019

8.5.2019

Mitkä puolueet ovat nostaneet ministereiksi uusia kykyjä, missä on luotettu konkareihin? Miten salkut jakautuvat miesten ja naisten välillä? Miltä näyttää ministereiden koulutustausta? Mitkä...