Lisätietoja meistä
Viimeisimmät
Blogi

Språkbad för vuxna och barn

23.11.2017

Den enda sverigefinska skolan i Göteborg läggs ner, berättade Sisuradio i början av året. Nyheten har fått en fortsättning: nu diskuterar man hur den tvåspråkiga undervisningen i staden kunde tryggas. Syftet är att hålla fast vid minoritetens rättigheter. I Finland är situationen en annan. Den här undersökningen visar, att majoriteten av de finskspråkiga har en positiv inställning till det svenska språket, och att den svenskspråkiga servicen inte är hotad. Diskussionen om ”tvångssvenskan”...

E2:s undersökning visar att synen på det svenska i Finland har hållits rätt stabil under det sena...

22.11.2017

I jämförelse med Magmas egna opinionsundersökningar från år 2008 och år 2013 kan man inte notera några betydelsefulla förskjutningar i vare sig positiv eller negativ riktning. Ett av de mest uppseendeväckande resultaten handlar dock om det vardagliga och professionella umgänget mellan finsk- och svenskspråkiga. Ungefär 40 procent av de svarande säger sig inte ha någon som helst kontaktyta till det svenska, enligt e2:s undersökning Talar du svenska? En undersökning om finskspråkigas attityder...

Asiantuntija-alustukset

Puhut sie ruotsia? Tutkimus suomenkielisten asenteista ruotsin kieleen ja ruotsinkielisiin

21.11.2017

Suomenkieliset haluaisivat olla nykyistä enemmän tekemisissä ruotsinkielisten kanssa ja puhua paremmin ruotsia, osoittaa e2:n tutkijoiden Ville Pitkäsen ja Jussi Westisen tutkimus.

Ruokaturva ja omavaraisuus – Ruovikosta ruokapöytään

9.11.2017

Mikä osuus perheen ruuasta on omasta puutarhasta tai kansakunnan ruuasta kotimaasta? Mitkä ovat maatalouden ja ruuan jalostuksen tuontipanokset?

Julkaisut