Lisätietoja meistä
Viimeisimmät
Blogi

Österbotten - westcoast paradise?

12.10.2018

Uunituore tutkimuksemme kertoo ruotsinkielisten identiteeteistä, arvoista ja asenteista. Yksi päähavainnoistamme on, että eri puolella maata asuvien ruotsinkielisten identiteeteissä on merkittäviä eroja. Pohjalaiset erottuivat muista tavalla, josta tulee mieleen pohjalaisen musiikkitrion KAJ:n kappale Kom ti byin: Maxmo, he e ett ställ me driv. Jär kan do å ska do spender ett liv. Vi har allting mellan himmel å jåod. En brandkår, en kyrko, en handilsbåod. Vissa stannar, men tem flesta kör...

Österbotten - westcoast paradise?

12.10.2018

Vår färska studie berättar om svenskspråkigas identiteter, värden och attityder. Ett av våra huvudresultat är att det finns tydliga skillnader i identiteter mellan svenskspråkiga bosatta olika delar av vårt land. Österbottningar skiljer sig från andra på ett sätt som återspeglas väl i låten ”Kom ti byin” av österbottnisk musiktrio KAJ: Maxmo, he e ett ställ me driv. Jär kan do å ska do spender ett liv. Vi har allting mellan himmel å jåod. En brandkår, en kyrko, en handilsbåod. Vissa...

Julkaisut