Sukupolvien huolet ja voimat

Keväällä 2020 alkaneessa monivuotisessa tutkimushankkeessa selvitet

ään, kohtaavatko eri sukupolvien, erityisesti nuorten ja keski-ikäisten, näkemykset hyvinvointiyhteiskunnan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Hanke sisältää kolme osatutkimusta, joissa tarkastellaan hyvinvointiyhteiskunnan eri puolia.

Osatutkimuksessa I Työelämän yhteiset nimittäjät tarkastellaan yhtä keskeisintä hyvinvointiyhteiskunnan kivijalkaa eli työelämää. Tutkimuksessa verrataan nuorten ja keski-ikäisten työhön ja toimeentuloon liittyviä näkemyksiä. Hankekumppaneita ovat Teollisuuden palkansaajat, Paperiliitto, JHL, Ammattiliitto Pro, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja e2 Tutkimus.

Osatutkimuksessa II Instituutiot ja kansalainen suhde muutoksessa keskitytään hyvinvointiyhteiskunnan rakenteelliseen puoleen ja tarkastellaan kansalaisten suhdetta keskeisiin hyvinvointiyhteiskunnan instituutioihin. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, onko instituutioihin liittyvissä merkityksissä ja luottamuksessa eroa sukupolvien välillä. Hankekumppaneita ovat Kuntaliitto, Sitra, Tela ry ja e2 Tutkimus.

Osatutkimuksessa III nuoret ja hyvä elämä keskitytään nuorten näkemyksiin siitä, mistä hyvä elämä koostuu. Hankkeessa tutkitaan nuorten näkemyksiä onnistumisesta, elämässä pärjäämisestä ja huolenaiheista. Hankkeessa on nuoria osallistava ote. Tutkimushankkeen kumppaneiden haku on käynnissä.

Hankkeessa yhdistetään laadullista ja määrällistä tutkimusotetta. Kussakin osatutkimuksessa kerätään mittava kyselyaineisto sekä nuorten ja keski-ikäisten ryhmähaastatteluaineisto. Aineistoja yhdistämällä saadaan syvällistä ymmärrystä sukupolvien välisestä suhteesta ja hyvinvointiyhteiskunnan nykytilasta.

Hankkeessa tuotettu tieto kertoo, mikä yhdistää eri sukupolvia ja missä on eroja. Hanke auttaa piirtämään kuvaa sukupolvien välisistä silloista ja mahdollisista kuiluista. Tieto sukupolvia yhdistävistä tekijöistä on oleellista hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuuden kannalta. Hankkeessa tuotettu tieto auttaa paitsi ennakoimaan muutostekijöitä myös tunnistamaan pinnan alla olevia mahdollisia riskejä. Tutkimus pyrkii tekemään näkyväksi hiljaisia signaaleja, jotka voivat kasvaessaan haastaa yhteiskuntakehitystä.


Lisätietoja tutkimushankkeesta:

Jenni Simonen, tutkija, VTT: jenni.simonen@e2.fi, p. 050 3465 021

Liitteet