Publications

Tietopaketti: Startupin menestystekijät - tarkastelussa elintarvikeala

Tietopaketti: Startupin menestystekijät - tarkastelussa elintarvikeala

18.12.2020  

Tietopaketti tarjoaa monipuolista tietoa eri alojen startup-yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville. Tietopaketti on vapaasti käytettävissä esimerkiksi luento- ja koulutuskäytössä lähde mainiten.


Startupin menestystekijät – tarkastelussa elintarvikeala ja tapaus Nyhtökaura

Startupin menestystekijät – tarkastelussa elintarvikeala ja tapaus Nyhtökaura

9.12.2020   Aino Heikkilä, Reetta Kivelä, Jenni Simonen

Raportissa on monipuolinen tietopaketti startupien menestystekijöistä ja elintarvikealan erityispiirteistä sekä esimerkkinä Nyhtökauran tarina. Julkaisu auttaa kehittämään yritystoimintaa ja sitä tukevia rakenteita. Se antaa myös eväitä startupin perustamiseen.


Ilmassa ristivetoa – Löytyykö yhteinen ymmärrys? Tutkimus kansalaisten, kuntapäättäjien ja suuryritysten johtajien ilmastoasenteista

Ilmassa ristivetoa – Löytyykö yhteinen ymmärrys? Tutkimus kansalaisten, kuntapäättäjien ja suuryr...

25.11.2020   Ville Pitkänen

Suomessa on tahtoa ilmastotoimiin ja huolet ovat yhteisiä niin kansalaisten, kuntapäättäjien kuin suuryritysten johtajien joukossa. Ilmastotoimiin kannustavat taloudelliset tekijät ja yleisinhimilliset syyt, kuten huoli lapsista, tulevista sukupolvista ja koko maapallon tulevaisuudesta. Viidesosalla suomalaisista on heikko tai välttävä tietotaso ilmastonmuutoksesta, viidesosalla kiitettävä.


”Parempi hiili pellossa kuin lautasella”  Näkökulmia ruoka- ja ilmastokeskusteluun

”Parempi hiili pellossa kuin lautasella” Näkökulmia ruoka- ja ilmastokeskusteluun

9.11.2020   Kaisa Karttunen

Ruoka ja ilmasto kytkeytyvät toisiinsa monella tavalla. Tässä julkaisussa pohditaan niin ruuan tuottajan kuin ruuan kuluttajan mahdollisuuksia osallistua ilmastotyöhön. Ratkaisuja pitää hakea rauhallisesti ja rakentavasti sekä miettiä niiden vaikutuksia koko ruokajärjestelmään. Ruualla on selvä rooli ilmastotyössä, mutta koko ilmastonmuutosongelman ratkaisuksi se ei riitä.


Ilmassa ristivetoa: Kansalaiskysely ilmastotoimista

Ilmassa ristivetoa: Kansalaiskysely ilmastotoimista

23.9.2020   Ville Pitkänen, Jussi Westinen

Suomalaisista noin 80 prosenttia pitää nykyistä elämäntapaansa ympäristön kannalta täysin tai jokseenkin kestävänä. Noin 40 prosenttia kokee kuitenkin ristiriitoja ilmastoasenteiden ja –tekojensa välillä. Toisin kuin julkisesta keskustelusta voisi päätellä, nuoret eivät ole ilmastoasenteiltaan yhtenäinen ryhmä. Heidän näkemyksensä ovat lähellä muun väestön ilmastoajattelua.


Ilmassa ristivetoa: Kuntapäättäjäkysely ilmastotoimista

Ilmassa ristivetoa: Kuntapäättäjäkysely ilmastotoimista

11.6.2020   Ville Pitkänen, Jussi Westinen

Yli puolet maamme kuntapäättäjistä kokee, että ilmastonmuutoksen hillinnässä huolestuttavaa on yhteiskunnallisen vastakkainasettelun kasvu. Monia askarruttaa myös ilmastoimien oikeudenmukaisuus.


Suomen- ja ruotsinkielisten sekä pääkaupunkiseudulla asuvien viiden suurimman kieliryhmän edustajien identiteetit, arvot ja asenteet nyt yksissä kansissa englanniksi

Suomen- ja ruotsinkielisten sekä pääkaupunkiseudulla asuvien viiden suurimman kieliryhmän edustaj...

31.3.2020   Ville Pitkänen, Jussi Westinen

Tutkimusraportti kokoaa yhteen vuosina 2018 ja 2019 julkaistujen tutkimusten keskeisimmät tulokset englanniksi.


Ilmassa ristivetoa: Suuryrityskysely ilmastotoimista

Ilmassa ristivetoa: Suuryrityskysely ilmastotoimista

16.3.2020   Aino Heikkilä, Ville Pitkänen, Jussi Westinen

Suuryritysjohtajista valtaosa (81%) pitää yhteiskuntavastuuta yhtenä tärkeimmistä syistä tarttua ilmastotoimiin. Yleisin ilmastotekoja jarruttava tekijä on lainsäädännön ennakoimattomuus (41%). Noin neljännes johtajista kertoo, ettei mikään hidasta ilmastotekoihin ryhtymistä. Toinen neljännes kokee, että omilla toimilla on vain vähäinen vaikutus ilmastonmuutoksen hidastamiseen.


Tutkimus kertoo: Ulkomaalaistaustaiset luottavat kantasuomalaisiin enemmän kuin lähtömaansa ihmisiin

Tutkimus kertoo: Ulkomaalaistaustaiset luottavat kantasuomalaisiin enemmän kuin lähtömaansa ihmisiin

18.12.2019   Ville Pitkänen, Jussi Westinen

Viittä kieliryhmää koskeva ainutlaatuinen tutkimus kertoo, että ulkomaalaistaustaiset luottavat kantasuomaalaisiin enemmän kuin omasta lähtömaasta tuleviin. Luottamus on vahvaa myös poliisiin, oikeuslaitokseen sekä koulu- ja terveydenhuoltojärjestelmään. Tyytyväisyys suomalaiseen politiikkaan vaihtelee kieliryhmittäin. Englanninkieliset kiittelevät eniten politiikan aikaansaannoksia, ja somalinkieliset suhtautuvat niihin kriittisimmin.


Tutkimus kertoo: Ulkomaalaistaustaiset kokevat olevansa osa yhteiskuntaa – suomalainen identiteetti melko harvalla

Tutkimus kertoo: Ulkomaalaistaustaiset kokevat olevansa osa yhteiskuntaa – suomalainen identiteet...

30.9.2019   Ville Pitkänen, Jussi Westinen

Suomen suurimmat ulkomaalaistaustaiset kieliryhmät kokevat pääsevänsä hyvin sisään suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomalainen identiteetti on sen sijaan harvalla. Somalinkielisissä on eniten sekä yhteiskuntaan kiinnittyviä että suomalaisuuden omakseen tuntevia.