Identiteter på två språk - en undersökning om svenskspråkiga och finskspråkiga

Identiteter på två språk - en undersökning om svenskspråkiga och finskspråkiga

Julkaistu 12.10.2018

De svenskspråkiga är inte en homogen grupp när det gäller identiteter. De svenskspråkigas identiteter präglas framför allt av deras boendeort. I huvudstadsregionen präglas identiteterna i synnerhet av kön, samhällsklass och politisk ståndpunkt. I Österbotten betonas däremot anknytningen till boendeorten och släkten.
I jämförelsen mellan finskspråkiga och svenskspråkiga märktes det, att grupperna är överraskande lika i fråga om identiteter, värderingar och attityder. Det finns nästan lika många värdeliberala respektive värdekonservativa i båda språkgrupperna, och man har liknande samhälleliga attityder. . Undersökningen
baserar sig på ett enkätmaterial med över 6000 svarande.

Asiantuntijat

Ville Pitkänen
tutkija, dosentti, valtiotieteiden tohtori
040 7770869
Jussi Westinen
tutkija, valtiotieteiden tohtori
040-8335799