Identiteettejä kahdella kielellä. Tutkimus ruotsin- ja suomenkielisistä

Identiteettejä kahdella kielellä. Tutkimus ruotsin- ja suomenkielisistä

Julkaistu 12.10.2018

Ruotsinkieliset eivät ole identiteeteiltään yhtenäisiä. Erityisesti asuinpaikka vaikuttaa maamme ruotsinkielisten identiteetteihin. Pääkaupunkiseudulla identiteeteissä korostuvat sukupuoli, yhteiskuntaluokka ja poliittinen kanta. Pohjanmaalla puolestaan painottuvat asuinpaikka ja suku.

Suomen- ja ruotsinkielisiä vertailtaessa havaittiin, että he ovat identiteeteiltään, arvoiltaan ja asenteiltaan yllättävän samanlaisia. Kieliryhmissä on lähes saman verran arvoliberaaleja ja arvokonservatiiveja ja yhteiskunnalliset asenteet ovat samankaltaisia. Tulokset käyvät ilmi Suomen Kulttuurirahaston ja e2:n tuoreesta julkaisusta Identiteettejä kahdella kielellä – tutkimus ruotsin- ja suomenkielisistä. Sen ovat tehneet e2:n tutkijat, valtiotieteiden tohtorit Ville Pitkänen ja Jussi Westinen. Tutkimus pohjautuu ainutlaatuiseen, yli 6 000 vastaajan kyselyaineistoon.

Asiantuntijat

Ville Pitkänen
tutkija, dosentti, valtiotieteiden tohtori
040 7770869
Jussi Westinen
tutkija, valtiotieteiden tohtori
040-8335799