Talar du svenska?– en undersökning om finskspråkigas attityder till svenskan och de svenskspråkiga

Talar du svenska?– en undersökning om finskspråkigas attityder till svenskan och de svenskspråkiga

Julkaistu 21.11.2017

De finskspråkiga skulle vilja ha mera att göra med svenskspråkiga och de skulle vilja kunna svenska bättre, visar en undersökning av e2:s forskare Ville Pitkänen och Jussi Westinen.

De finskspråkigas attityder mot svenskan och de svenskspråkiga har inte förändrats i någon betydande grad, trots att motsättningar och fientlighet präglar den offentliga debatten. Denna undersökning stärker uppfattningen om att det svenska språket är en del avdet hundraåriga Finland.

Bakom helhetsbilden finns emellertid vissa oroväckande drag. Man bör i synnerhet följa med hur de ungas attityder utvecklas, och om likgiltigheten eller de negativa attityderna fördjupas. En annan sak som bör följas upp är dialogen mellan språk- och kulturgrupperna. Utan ett vardagligt umgänge blir Finland ett samhälle som präglas av misstroende och isolering av medborgargrupperna.

Förutom forskningsresultaten innehåller rapporten texter av Nils Erik Forsgård, verksamhetsledare för Magma, samt av undertecknad, där vi presenterar förklaringar till de negativa attityderna och lägger fram modeller för att stärka svenskans ställning.

Undersökningen har gjorts av forskarna vid e2, PD Ville Pitkänen och PD Jussi Vestinen. Ett varmt tack riktas till Magma för gott samarbete och till Svenska folkskolans vänner för finansiering av undersökningen.

Asiantuntijat

Ville Pitkänen
tutkija, dosentti, valtiotieteiden tohtori
040 7770869
Jussi Westinen
tutkija, valtiotieteiden tohtori
040-8335799