Tarinamme

Näin e2 kehittyi pajasta tutkijayhteisöksi

Suomessakin ajatuspaja voisi olla tiedontuottaja ja julkisen keskustelun taustoittaja, tuumi joukko avarakatseisia ihmisiä keväällä 2006. Ensin perustettiin yhdistys ja vielä samana vuonna sen alle Ajatuspaja e2.

Perustajilla oli laveasti yhteyksiä poliittiseen keskustaan, mutta mukana oli myös sitoutumattomia vaikuttajia. Yhdistävä tekijä oli edistysmielinen ja sivistysliberaali arvopohja, joka kirjattiin myös yhdistyksen sääntöihin.


Mitä edistysmielinen ja sivistysliberaali
tarkoittavat meille tänä päivänä?
Rohkeaa, avarakatseista, tietoa arvostavaa, yhteiskuntaa kehittävää, eteenpäin katsovaa, yleishyödyllistä, keskustelevaa, ratkaisuhakuista, ympäristövastuullista ja kansainvälistä. Nämä ovat meille tärkeitä arvoja.


Nimi e2 muistuttaa monista e-alkuisista sanoista: edistysmielinen, eteenpäin katsova, ennakkoluuloton, eurooppalainen ja ekologinen. Tilatkin vuokrattiin Eerikinkadulta, Helsingin sydämestä.

Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin toimittaja Matti Kalliokoski ja varapuheenjohtajaksi tohtori Christoffer Grönholm. Selvää oli, että toiminnasta haluttiin tehdä kaksikielistä, ennakkoluulotonta ja yli sektori- ja puoluerajojen ulottuvaa. Ajatuspajan johtajaksi palkattiin yhteiskuntatieteiden tohtori Karina Jutila.

Pieni paja pisti parastaan

Alkuvaiheen onnistumisia olivat ensimmäinen suomalaisten ilmastonmuutosasenteita kartoittanut tutkimus Onpa ilmoja pidellyt (2007). Toinen vahva työ oli Islannin talouskriisin eurooppalaisia taustoja purkanut Kreppa (2010) ja kolmas Liikkeitä laidasta laitaan -raportti (2011), jossa analysoitiin populismin nousua jo ennen jytkyvaaleja. Näissä hankkeissa kohtasivat osaavat tutkijat, toimittajat ja päättäjät, kuten ajatuspajatyössä parhaimmillaan.

Keväällä 2015 tuli kuitenkin seinä vastaan. Otsa hiessä oli tehty kaikkea mahdollista – kyselyitä, selvityksiä, tapahtumia, viestintäkiertueita – mutta työn jälki jäi ohueksi. Oli aika myöntää, ettei parin työntekijän ja parinsadantuhannen euron voimin pystytä toimimaan vaikuttavasti.

Uusi e2: riippumatonta tutkimusta tohtorivoimin

Yhdistyksen uudistunut hallitus Ilkka Herlinin ja Tuija Talvitien johdolla tilasi Karina Jutilalta ehdotuksen siitä, mitä päätöksentekoa hyödyttävä tutkimus Suomessa voisi olla ja miten se pitäisi resursoida. Tuloksena oli uuden, entistä selkeämmin tutkimukseen keskittyvän e2:n lanseeraaminen helmikuussa 2016.

Näkyvin muutos oli uusien, riippumatonta yliopistouraa tehneiden tutkijoiden palkkaaminen. Jutilan rinnalla aloittivat valtiotieteiden tohtorit Ville Pitkänen Turun yliopistosta ja Jussi Westinen Åbo Akademista. Toiminnan uusiksi rahoittajiksi saatiin mm. MTK ry ja Keskitien tukisäätiö.

Vuotta myöhemmin rekrytoitiin neljäs tohtori, nyt maa- ja metsätaloustieteistä, kansainvälisesti meritoitunut Kaisa Karttunen, ja samalla e2:n työkenttä laajeni yhteiskuntatieteistä ruokaturva- ja ympäristökysymyksiin. Neljän tohtorin porukka tarvitsi myös apuvoimia: tutkimuskoordinaattoriksi tuli yhteiskuntatieteiden maisteri Aino Heikkilä ja hänen lisäkseen saatiin tukea hallintoon, viestintään, editointiin ja graafiseen suunnitteluun.

Tutkimuksellista painotusta vahvistettiin entisestään, ja rahoituspohja laajeni ja kansainvälistyi, uusina kumppaneina mm. Euroopan Unioni ja YK:n ruokajärjestö FAO. Myös Suomen Kulttuurirahasto, Helsingin kaupunki ja useita ministeriöitä tuli mukaan yhteisiin hankkeisiin.

Vuonna 2018 rekrytoitiin lisää osaajia. Tutkijatiimiin kutsuttiin sosiologi, valtiotieteiden tohtori Jenni Simonen THL:stä ja ruokaturvatutkimuksen tutkimuskoordinaattoriksi maatalous- ja metsätieteiden maisteri Anni Savikurki.

e2 Tutkimus – nimi kertoo kaiken

Syksyllä 2018 totesimme, että muutosvauhti on ollut kova. Parissa vuodessa oli rakennettu hyvin resursoitu ja korkeatasoinen tutkimusorganisaatio, jonka työn tuloksia siteerataan tasavallan presidenttiä myöten.

Halusimme lisätä itseymmärrystämme – mistä e2:n toiminnassa on pohjimmiltaan kysymys. Tutkimushankkeiden lisääntyessä ja yhteistyökumppaneiden monipuolistuessa emme tunteneet enää kuuluvamme suomalaiseen ajatuspajakenttään. Olimme luoneet itsellemme uudenlaisen työkentän päätöksenteon ja tutkimuksen välillä: vastaavaa organisaatiota ei maassamme ole. Myös hallituksemme kannusti e2:n profiilin uudelleen määrittelyyn.

Totesimme, että

  • e2:n tiimi työskentelee tiedettä rahoittavien säätiöiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa ja tuottaa asiantuntijatietoa vaativille yleisöille – poliitikoille yli puoluerajojen, yrityksille, järjestöille, hallinnolle ja medialle.
  • Työtämme ohjaavat tiedeyhteisön laatukriteerit ja halu palvella tiedolla koko yhteiskuntaa ja päättäjiä yli rajojen.

Pohdimme e2:n profiilia yhdessä viestintäkumppanimme Brunnen Communicationsin kanssa ja totesimme, että valittu tie on perusteltu ja näin haluamme tutkimusta tehdä. Loppuvuodesta 2018 matka ajatuspajasta riippumattomaksi tutkijayhteisöksi vahvistettiin nimenmuutoksella.

e2 Tutkimus on nimensä mukainen organisaatio: keskitymme tutkimukseen ja palvelemme yhteiskuntaa monipuolisesti tiedolla. Selkeää, laadukasta tietoa sinulle.