Asiantuntijat
Karina Jutila
VD, politices doktor
050 5515 361

Forskningen kan stödja beslutsfattandet bättre än vad den gör idag, det tror jag. Därför arbetar jag inom e2 för demokrati och ett hållbart samhälle: det går att eliminera ojämlikheten i samhället och förbättra miljöns tillstånd. Min pamflett Pilaako eliitti Suomen? publicerades i början av 2017. Jag har arbetat som forskare, utbildare och sakkunnig vid bl.a. riksdagen. De politiska processerna och politisk påverkan är mitt gebit.

Jussi Westinen
forskare (politices doktor)
040 833 5799

Jag har en bakgrund som valforskare i Åbo Akademi. Till min specialkompetens hör forskning om värderingar, attityder och samhällsmedverkan samt statistiska metoder. Jag disputerade till doktor i statsvetenskap (PD) om ämnet politiska skiljelinjer i 2000-talets Finland. Våra olika samhällsfenomen och deras komplexitet intresserar och inspirerar mig.

Kaisa Karttunen
Forskare (Agronomie- och forstdoktor)
040 7018 129

Fokusfrågorna i mitt arbete är matsäkerheten och livsmedelssystemens roll, från globalt till lokalt. Tack vare tidigare anställningar i utvecklingsländer och vid FAO ligger i synnerhet klimat- och miljöfrågor mitt hjärta nära. Världen ska räddas, en tallrik åt gången.

Ville Pitkänen
Forskare (docent, politices doktor)
040 7770 869

Mina intresseobjekt är demokrati, politisk kommunikation och kampanjföring. Mina senaste undersökningar har handlat om finländarnas värderingar och attityder. Innan jag övergick till e2 arbetade jag vid Centralen för riksdagsforskning vid Åbo universitet.

Jenni Simonen
forskare, politices doktor
050 346 5021

Jag är intresserad av kultur och samhälleliga fenomen och jag gör forskning för att förstå dem. Tidigare jobbade jag som specialforskare vid Institutet för hälsa och välfärd. Mina senaste studier har handlat om familjer, de unga, relationer mellan generationer och alkoholfrågor. Min tidigare arbetshistoria motiverar mig att granska upplevelser hos olika grupper och att hitta dialog mellan grupper.

Aino Heikkilä
forskningskoordinator, magister i samhällsvetenskaper
044 3028 727

Jag vill förstå mångsidiga effekter av samhälleliga förändringar. Det är därför jag är vid e2 där jag jobbar som en del av forskningsteam. I min magisteruppsats forskade jag med etnografiska metoder anställda i en förläggning som känner tryck under lokala och globala effekter.

Anni Savikurki
forskningskoordinator, agronomie- och forstmagister
040 83 44 829

I min drömvärld är jordbruk i harmoni med miljön och producerar hållbar matsäkerhet för oss alla. Denna idealbild har tagit mig till utvecklande länder: jag har forskat i innovationssystem av ghananska småbrukare och jobbat i Etiopien i värdekedjaprojektet inom jordbruk. Jag fick vittna hur utkomst blir bättre när produkternas kvalitet blir bättre. Det kräver ändå ett fungerande system, såsom aktiv marknad.

Systemtänkande kräver att vi förstår samband mellan olika faktorer. Det vill jag främja vid e2.

Hallitus
Risto Murto
styrelseordförande

Juha Marttila
styrelsemedlem

hello
Anna Herlin
Styrelsemedlem

Ilkka Ruostetsaari
styrelsemedlem

hello
Hannu Kallio
styrelsemedlem

Johan Aura
styrelsemedlem