Presentations

Samaa vai eri maata? Tutkimus viiden kieliryhmän arvoista ja asenteista Suomessa

Samaa vai eri maata? Tutkimus viiden kieliryhmän arvoista ja asenteista Suomessa

18.12.2019   Ville Pitkänen, Jussi Westinen

Tutkimuksessa tarkastellaan pääkaupunkiseudulla asuvien venäjän-, viron-, somalin-, arabian- ja länsimaisten englanninkielisten asenteita, identiteettejä ja kiinnittymistä Suomeen. Tutkimuksen ovat tehneet tutkijat, VTT Ville Pitkänen ja VTT Jussi Westinen e2 Tutkimuksesta sekä Helsingin kaupungin erikoistutkija, VTT Pasi Saukkonen. Tutkimus pohjautuu yli 1 500 vastaajan kyselyaineistoon....


Ollako vai eikö olla? Tutkimus viiden kieliryhmän kiinnittymisestä Suomeen

Ollako vai eikö olla? Tutkimus viiden kieliryhmän kiinnittymisestä Suomeen

30.9.2019   Ville Pitkänen, Jussi Westinen

Tutkimuksessa tarkastellaan pääkaupunkiseudulla asuvien venäjän-, viron-, somalin-, arabian- ja länsimaisten englanninkielisten asenteita, identiteettejä ja kiinnittymistä Suomeen. Tutkimuksen ovat tehneet tutkijat, VTT Ville Pitkänen ja VTT Jussi Westinen e2 Tutkimuksesta sekä Helsingin kaupungin erikoistutkija, VTT Pasi Saukkonen. Tutkimus pohjautuu yli 1 500 vastaajan kyselyaineistoon....


“Mä koitan itse selviytyä kaikesta” - Tutkimus työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista

“Mä koitan itse selviytyä kaikesta” - Tutkimus työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista

12.6.2019   Jenni Simonen

VTT Jenni Simosen tutkimus työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista julkaistiin 11.6.2019. Tämä alustus sisältää tiivistelmän tutkimuksen sisällöstä. Koko raportin löydät sivuiltamme julkaisuista.


Tuntematon ruokajärjestelmä - eväitä kokonaisuuksien ymmärtämiseen

Tuntematon ruokajärjestelmä - eväitä kokonaisuuksien ymmärtämiseen

28.3.2019   Kaisa Karttunen, Anni Savikurki

Keskinäisriippuvuuksien takia ruokajärjestelmää kannattaa katsoa kokonaisuutena. Muuten ongelman korjaaminen yhtäällä voi johtaa uusien ongelmien syntyyn toisaalla. Suomessa tehtyjen päätösten vaikutukset riippuvat myös siitä, tehdäänkö muissa maissa vastaavia päätöksiä. Esimerkiksi kotieläintuotannon vähentäminen vain Suomessa voisi johtaa päästöjen vähenemiseen meillä, mutta kasvamiseen muualla.


Tietopaketti eduskuntavaaleista – mitä aikaisemmat vaalit osoittavat?

Tietopaketti eduskuntavaaleista – mitä aikaisemmat vaalit osoittavat?

27.3.2019   Ville Pitkänen, Jussi Westinen

Miten tiukka on kisa vaalipiirien viimeisistä paikoista? Mikä puolue olisi hyötynyt eniten, jos äänestämättömät olisivat lähteneet liikkeelle edeltävissä eduskuntavaaleissa? Minkä puolueen äänestäjäkunnassa korostetaan puheenjohtajaa, minkä ei? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa e2 Tutkimuksen eduskuntavaaleja käsittelevä tietopaketti, jossa on analysoitu kattavasti virallisia...


Pyhyyden ytimessä – tutkimus arvoista ja pyhyyden kokemisesta

Pyhyyden ytimessä – tutkimus arvoista ja pyhyyden kokemisesta

13.12.2018   Ville Pitkänen, Jussi Westinen

Enemmistölle suomalaisista pyhiä asioita ovat läheiset ihmiset ja rakkaus, rauha, koti, turvallisuus ja ihmisarvo. Näkemyksissä on myös eroja. Arviot isänmaan ja ihmisarvon pyhyydestä vaihtelevat puoluekannan mukaan, kertoo Suomen Kulttuurirahaston ja e2 Tutkimuksen yhteisen identiteettitutkimuksen neljäs osa.


Miten ruokaturva varmistetaan muuttuvassa ilmastossa?

Miten ruokaturva varmistetaan muuttuvassa ilmastossa?

11.12.2018   Kaisa Karttunen

Osana eduskunnan puhemiehen turvallisuuskeskustelujen sarjaa 7.11.2018 puhuttiin ruokaturvan tulevaisuudesta. Ilmastonmuutos vaikuttaa ruokaturvaan laajasti ja varautuminen ja ennakointi ovat aina parempia ratkaisuja kuin jälkikäteen reagoiminen.


Identiteter på två språk - en undersökning om svenskspråkiga och finskspråkiga

Identiteter på två språk - en undersökning om svenskspråkiga och finskspråkiga

12.10.2018   Ville Pitkänen, Jussi Westinen

De svenskspråkiga är inte en homogen grupp när det gäller identiteter. De svenskspråkigas identiteter präglas framför allt av deras boendeort. I huvudstadsregionen präglas identiteterna i synnerhet av kön, samhällsklass och politisk ståndpunkt. I Österbotten betonas däremot anknytningen till boendeorten och släkten. I jämförelsen mellan finskspråkiga och svenskspråkiga märktes det, att...


Identiteettejä kahdella kielellä. Tutkimus ruotsin- ja suomenkielisistä

Identiteettejä kahdella kielellä. Tutkimus ruotsin- ja suomenkielisistä

12.10.2018   Ville Pitkänen, Jussi Westinen

Ruotsinkieliset eivät ole identiteeteiltään yhtenäisiä. Erityisesti asuinpaikka vaikuttaa maamme ruotsinkielisten identiteetteihin. Pääkaupunkiseudulla identiteeteissä korostuvat sukupuoli, yhteiskuntaluokka ja poliittinen kanta. Pohjanmaalla puolestaan painottuvat asuinpaikka ja suku. Suomen- ja ruotsinkielisiä vertailtaessa havaittiin, että he ovat identiteeteiltään, arvoiltaan ja...


Aluepolitiikasta elinvoimapolitiikkaan – Selvitys suomalaisten aluekehittämistä koskevista näkemyksistä

Aluepolitiikasta elinvoimapolitiikkaan – Selvitys suomalaisten aluekehittämistä koskevista näkemy...

10.9.2018   Aino Heikkilä, Karina Jutila

Tutkimus osoittaa, että enemmistö (58%) suomalaisista toivoo asutusta olevan tulevaisuudessa eri puolilla Suomea – sekä kaupunkiseuduilla että pienemmillä paikkakunnilla. Noin kolmannes (36%) suomalaisista toivoo asutuksen keskittyvän suurimpiin kaupunkeihin ja maakuntakeskuksiin. Asutuksen keskittymistä kaupunkeihin toivotaan muuta maata useammin Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa....