Hankkeet

Ilmassa ristivetoa – Löytyykö yhteinen ymmärrys?

Hankkeessa tutkitaan suuryritysten johtajien, poliittisten päättäjien ja kansalaisten ilmastonmuutosta koskevia asenteita, motivaatiotekijöitä ja tiedontasoa sekä ihmisten sisäisiä ja keskinäisiä asenneristiriitoja.

Lue lisää


Sukupolvien huolet ja voimat

Hankkeessa selvitetään, kohtaavatko eri sukupolvien, erityisesti nuorten ja keski-ikäisten, näkemykset hyvinvointiyhteiskunnan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Hanke sisältää kolme osatutkimusta, joissa tarkastellaan työelämää, kansalaisten ja instituutioiden suhdetta sekä yksilön hyvän elämän edellytyksiä.

Lue lisääJust food – Reilu, kestävä ja ilmastoviisas ruokajärjestelmä

Reilu ruokamurros eli Just food-hanke tutkii, miten siirtymä ilmastoviisaaseen ja terveelliseen ruokajärjestelmään voidaan tehdä kestävästi, hyväksyttävästi ja oikeudenmukaisesti.

Lue lisää


Sujuva arki, parempi elämä – Maaseudun kestävän kehityksen tila ja tavoitteet

Hankkeessa arvioidaan Suomen maaseutualueiden kestävän kehityksen tilaa. Hankkeessa selvitetään myös, miten maaseutu näkyy kestävän kehityksen kansallisessa politiikassa, ja mikä on naisten ja tyttöjen näkökulma maaseudun kestävän kehityksen haasteisiin.

Lue lisää


Elintarvikeala startupista menestystarinaksi – Case Nyhtökaura

Hankkeessa tarkastellaan startup-yritysten menestystekijöitä ja elintarvikealan startupien erityispiirteitä. Elintarvikealan osalta tarkastelussa on tapaus Nyhtökaura. Hankkeeseen sisältyy myös media-analyysi ilmiön syntymisestä ja kvalitatiivinen tutkimus Nyhtökauran tarinan menestystekijöistä.