Hankkeet

Ilmassa ristivetoa – Löytyykö yhteinen ymmärrys?

Hankkeessa tutkitaan suuryritysten johtajien, poliittisten päättäjien ja kansalaisten ilmastonmuutosta koskevia asenteita, motivaatiotekijöitä ja tiedontasoa sekä ihmisten sisäisiä ja keskinäisiä asenneristiriitoja.

Lue lisää


Sukupolvien huolet ja voimat

Hankkeessa tutkitaan, kohtaavatko eri sukupolvien, erityisesti nuorten ja keski-ikäisten, näkemykset hyvinvointiyhteiskunnan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Hanke sisältää kolme osatutkimusta, joissa tarkastellaan työelämää, kansalaisten ja instituutioiden suhdetta sekä nuorten hyvän elämän edellytyksiä.

Lue lisää


Ikääntyneiden naisten hiljainen elämäntaito kulttuurisena pääomana

Hankkeessa tutkitaan ikääntyvien naisten elämänviisautta ja sen siirtymistä seuraaville sukupolville. Lisäksi siinä tarkastellaan, mitä ikääntyneiden elämäntaito kertoo naiseuden kuvastosta: jäävätkö naiset hiljaisen rooliin vai saavatko ääntään kuuluviin. Hankkeella välitetään ikääntyneiden naisten elämänviisautta eteenpäin niin, että edes osa siitä muuttuisi yhteiseksi kulttuuriseksi pääomaksi.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Marja Holmilan (tutkimusprofessori, emerita, THL) kanssa.

Just food – Reilu, kestävä ja ilmastoviisas ruokajärjestelmä

Reilu ruokamurros eli Just food-hanke tutkii, miten siirtymä ilmastoviisaaseen ja terveelliseen ruokajärjestelmään voidaan tehdä kestävästi, hyväksyttävästi ja oikeudenmukaisesti.

Lue lisää


Sujuva arki, parempi elämä – Maaseudun kestävän kehityksen tila ja tavoitteet

Hankkeessa arvioidaan Suomen maaseutualueiden kestävän kehityksen tilaa. Hankkeessa selvitetään myös, miten maaseutu näkyy kestävän kehityksen kansallisessa politiikassa, ja mikä on naisten ja tyttöjen näkökulma maaseudun kestävän kehityksen haasteisiin.

Lue lisää


Elintarvikeala startupista menestystarinaksi – Case Nyhtökaura

Hankkeessa tarkastellaan startup-yritysten menestystekijöitä ja elintarvikealan startupien erityispiirteitä. Elintarvikealan osalta tarkastelussa on tapaus Nyhtökaura. Hankkeeseen sisältyy myös media-analyysi ilmiön syntymisestä ja asiantuntijahaastatteluita hyödyntävä analyysi Nyhtökauran menestystekijöistä.