Ajatuspaja e2 laajentaa tutkimusosaamistaan ruokaturvaan ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Maaliskuun alussa e2:n tutkijana aloitti ruokaturvan asiantuntija, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kaisa Karttunen, joka on työskennellyt viime vuodet kehitysmaissa ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestössä FAO:ssa.

e2:n johtajan Karina Jutilan mukaan Suomessa tarvitaan entistä enemmän tietoa ja julkista keskustelua ilmastonmuutoksen käytännön vaikutuksista sekä ruokaturvan muutoksista.

– Ruoka on elinehto ja perustavaa laatua oleva ihmisoikeuskysymys, johon linkittyy lukuisia asioita energiasta ympäristöön ja taloudesta muuttoliikkeisiin. Jos ruuan saatavuus ja turvallisuus heikkenevät ja hinta nousee, muutokset näkyvät kaikkien elämässä myös Suomessa, Jutila sanoo.

Kaisa Karttunen muistuttaa, että Suomen ruokajärjestelmä ei ole irrallaan muusta maailmasta. Riippuvaisuus fossiilisista polttoaineista sekä ruuan ja maatalouden tuontiraaka-aineista sitoo meidät muihin.

– Me viemme ja tuomme ruokaa. Keskustelu ruokaturvasta koskee myös meitä, Karttunen toteaa.

Eduskunta aloitti juuri ruokapoliittisen selonteon käsittelyn. Kaisa Karttunen oli 2009–2010 laatimassa ruokastrategiaa pohjaksi Suomen edelliselle ruokapoliittiselle selonteolle. Sittemmin keskusteluun ovat nousseet ruokahävikki, biotalousajattelu, kiertotalous sekä eettiset kysymykset, kuten eläinten hyvinvointi.

– Ruokaturva ei toteudu meilläkään kunnolla, koska osa ihmisistä on ruoka-avun varassa, Karttunen muistuttaa.

Monitieteisempi tulevaisuus

Tähän mennessä e2 on keskittynyt pitkälti suomalaisen yhteiskunnan ja kansalaisten arvojen tutkimiseen. Kaisa Karttunen tuo ajatuspajaan ilmasto- ja ympäristökysymysten, ruokaturvan, globaalin vastuun ja ihmisoikeuksien vahvaa osaamista. Hänen pitkä työuransa Afrikan maissa ja FAO:n palveluksessa Roomassa avaa e2:lle ovia myös kansainvälisiin järjestöihin ja tutkijayhteisöihin.

– Kaisa edustaa aivotuontia alalla, jonka merkitys kasvaa ilmastonmuutoksen seurauksena. Nyt meillä on entistä paremmat mahdollisuudet monitieteiseen ajatteluun isoissa tulevaisuuskysymyksissä, Karina Jutila iloitsee.

e2 haluaa olla eteenpäin menevä ja yhteiskuntaa palveleva ajatuspaja. Tutkimusagendalla tänä vuonna on ruokaturvan ohella mm. osallisuuden vahvistaminen ja demokratian kehittäminen Suomessa.

e2:n vahvuuteen kuuluvat ajatuspajan johtaja, YTT Karina Jutila, sekä tutkijat, MMT Kaisa Karttunen, VTT Ville Pitkänen ja VTT Jussi Westinen.

Lisätietoja saa kirjoittajilta.

Kirjoittajat
Karina Jutila
johtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori
050 5515 361
Kaisa Karttunen
tutkija, maatalous- ja metsätieteiden tohtori
040-7018129