Poliittinen päätöksenteko kangertelee Suomessa. Juha Sipilän hallituksella on hyvin kapea enemmistö eduskunnassa. Asiat ovat vaikeita, julkisuuden paineet kovat ja menettelytavoissa ongelmia. Olisiko vähemmistöhallitus ratkaisu? Voitaisiinko mallia ottaa muista Pohjoismaista? Tätä pohdimme Terhi Tikkalan kanssa jo Jyrki Kataisen hallituksen aikana syksyllä 2013. Kirjoitimme ajatukset artikkeliksi, joka julkaistiin Kanavassa keväällä 2014. Löydät sen liitteestä.

Kirjoittajat
Karina Jutila
johtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori
050 5515 361

Liitteet