Uutta tutkijoiden ja päättäjien yhteistyön alustaa rakennetaan syyskuun 9. päivä startanneessa e2:n, Helsingin yliopiston, Sitran, Kuntaliiton, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Helsinki Think Companyn Hack for Society-haasteessa. Helsinkiläisistä kunnanvaltuutetuista, tutkijoista ja opiskelijoista koostuvat tiimit ottavat yhdessä tutkimustiedon ongelmanratkaisun välineeksi.

Suomessa politiikan ja tiedemaailman välinen yhteistyö pelkistyy usein vakiintuneiden kanavien kautta tapahtuvaksi, yksisuuntaiseksi tiedonvälitykseksi. Tutkijat lausuvat näkemyksiään tiedotusvälineissä ja verrattain pieni joukko korkean profiilin tieteentekijöitä antaa lausuntoja valiokunnille lainvalmistelun yhteydessä. Tutkijoiden ja päätöksentekijöiden kanssakäyminen on sattumanvaraista.

Samanaikaisesti lukuisat tutkijat ja päätöksentekijät painivat samojen ongelmien kanssa. Miten lähidemokratiasta tehtäisiin osallistavampaa? Miten terveyspalveluita voitaisiin parantaa? Miten tunnistetaan lasten oppimisvaikeuksia?

Tietoa, taitoa ja halua kehittää suomalaista yhteiskuntaa on, mutta väyliä vaihtaa ajatuksia, etsiä konkreettisia ratkaisuja ja viedä ratkaisuja käytäntöön puuttuu. Tätä puutetta paikkaamaan on kehitetty Hack for Society.

Mikä ihmeen Hackathon?

Hackathon-termi tarkoittaa yksinkertaisimmillaan ”uuden kehittämistä” tiiviissä, rajatussa aikataulussa. Hackathonit ovat tutumpia koodareille, jotka ovat jo pitkään hyödyntäneet nopeatempoista työskentelytapaa ohjelmistokehityksessään.

Vaikka yhteiskehittäminen on syntynyt ohjelmistojen kehittäjien tarpeista, tarjoaa se hedelmällisen työskentelytavan myös yhteiskunnalliseen ongelmanratkaisuun. Hack for Society -haaste sisältää syyskuussa järjestettäviä työpajoja, joissa tiimit kehittävät olemassa olevan tutkimuksen pohjalta konkreettisia ratkaisuehdotuksia edellä kuvattuihin ajankohtaisiin ongelmiin, kuten terveyspalvelujen tehostamiseen ja lähidemokratian kehittämiseen.

Työpajoissa tiimit hahmottavat relevantteja sidosryhmiä, kehittävät konkreettisia ratkaisuehdotuksia ja testaavat ideoitaan yksityisen ja kolmannen sektorin asiantuntijoilla. Haaste huipentuu syyskuun lopulla järjestettävään finaaliin, jossa parhaat kehitysideat palkitaan.

Kaikki voittavat

Osallistujille haasteesta on monenlaista hyötyä. Yliopisto-opiskelijoille ja tutkijoille uusi malli tarjoaa mahdollisuuden markkinoida omaa osaamistaan, verkostoitua sekä rakentaa kontakteja potentiaalisiin työnantajiin. Päättäjille haaste tarjoaa alustan tehdä yhteistyötä tutkijoiden kanssa.

Tavoitteena on tulla tutuiksi, vaihtaa tietoa, ideoida, lisätä dialogia ja keskinäistä ymmärrystä toimintaympäristön muutoksista, yhteisistä ongelmista ja ratkaisukeinoista.

Koska kyseessä on kokeilu, toiveena myös on, että toimintamalli voitaisiin tulevaisuudessa viedä muihin kuntiin ja myös kansalliseen päätöksentekoon.

Ja tavoitteena tietysti on myös, että parhaat kehitysideat viedään käytännön toteutukseen.

Nyt ollaan asian ytimessä

e2 haluaa olla mukana kehittämässä demokratiaa ja vuoropuhelua yhteiskunnassa. Tästä näkökulmasta Hack for Society-hanke on toimintamme ytimessä. Parhaassa tapauksessa haaste jättää pysyvämmän jäljen suomalaiseen demokratiatyöhön.

On ollut hienoa työskennellä ja kehittää hanketta yhdessä taitavien, asiantuntevien ja innostuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Mielenkiinnolla ja innostuneena seuraamme tiimien työskentelyä ja hankkeen tuottamia kehitysideoita.

Onnea matkaa kaikille tiimeille!

Kirjoittajat
Ville Pitkänen
tutkija, dosentti, valtiotieteiden tohtori
040 7770869