YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n uusi opaskirja Addressing agriculture, forestry and fisheries in national adaptation plans julkaistiin perjantaina 12.5. kansainvälisisten ilmastoneuvottelujen sivutapahtumassa Bonnissa. e2:n Kaisa Karttunen oli mukana opaskirjan teossa sen ensimmäisenä kirjoittajana.

Opaskirja kuvailee ilmastomuutoksen mahdollisia vaikutuksia ruokaturvaan sekä maa-, metsä- ja kalatalouteen erityisesti kehittyvissä maissa.

Luonnonvaroista riippuvaiset sektorit ovat suurimpien kärsijöiden joukossa ilmastonmuutoksen edetessä. Ruuantuotannon mahdollisuuksien ennustetaan heikkenevän sateiden vähetessä, lämpötilan noustessa, merien happamoituessa ja sään ääri-ilmiöiden yleistyessä. Tämä uhkaa erityisesti kehittyviä maita.

Ilmastonmuutosskenaarioiden tekeminen ja muutoksista aiheutuvien riskien ja haavoittuvuuksien arviointi auttavat valitsemaan tapoja, joilla elinkeinoihin saadaan lisää ilmastonmuutoksen sieto- ja sopeutumiskykyä.

Tähän asti luonnonvarasektorit ovat monissa kehittyvissä maissa jääneet vähäiseen rooliin ilmastoasioista keskusteltaessa. Uusi opaskirja osaltaan parantaa tilannetta ja antaa ilmastoasioista vastaaville neuvoja, miten sopeutumissuunnittelun eri vaiheissa voidaan ottaa huomioon maa-, metsä- ja kalatalouden erityistarpeet.

FAO 2017. Addressing agriculture, forestry and fisheries in national adaptation plans. Supplementary Guidelines. By Kaisa Karttunen, Julia Wolf, Claudia Garcia and Alexandre Meybeck. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.
Saatavilla: http://www.fao.org/3/a-i6714e.pdf
FAO:n lehdistötiedote: http://www.fao.org/news/story/en/item/885034/icode/

Kirjoittajat
Kaisa Karttunen
tutkija, maatalous- ja metsätieteiden tohtori
040-7018129