Asiantuntijat
Karina Jutila
johtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori
050 5515 361

Tutkimus voi palvella päätöksentekoa nykyistä paremmin, näin uskon. Siksi teen töitä e2:ssa demokratian ja kestävän yhteiskunnan hyväksi: eriarvoisuutta voidaan poistaa ja ympäristön tilaa kohentaa. Olen työskennellyt tutkijana, kouluttajana ja asiantuntijana mm. eduskunnassa. Politiikan prosessit ja vaikuttaminen ovat tuttuja. Kirjoitan kolumneja sanomalehti Kalevaan.

Kaisa Karttunen
tutkija, maatalous- ja metsätieteiden tohtori
040 7018 129

Pohdin ruokaturvaa ja ruokajärjestelmien toimintaa maailman tasolta paikalliselle tasolle. Aikaisemmat työt kehitysmaissa ja FAO:ssa vetävät huomiotani erityisesti ilmasto- ja ympäristökysymyksiin. Maailma pelastetaan lautasellinen kerrallaan.

Ville Pitkänen
tutkija, dosentti, valtiotieteiden tohtori
040 7770 869

Kiinnostuksen kohteitani ovat demokratia, poliittinen viestintä, media ja kampanjointi. Viimeisimmät tutkimukseni ovat käsitelleet suomalaisten arvoja, asenteita ja identiteettejä. Siirryin e2 Tutkimukseen Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksesta.

Jussi Westinen
tutkija, valtiotieteiden tohtori
040 8335 799

Olen taustaltani vaalitutkija. Erityisosaamistani ovat arvoja ja asenteita ja yhteiskunnallista osallistumista koskeva tutkimus sekä tilastolliset menetelmät. Väittelin Åbo Akademista valtiotieteiden tohtoriksi (VTT) aiheenani poliittiset jakolinjat 2000-luvun Suomessa. Erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt ja niiden monisyisyys kiinnostavat ja innostavat.

Jenni Simonen
tutkija, valtiotieteiden tohtori
050 3465 021

Olen kiinnostunut kulttuurisista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä ja teen tutkimusta niiden ymmärtämiseksi. Siirryin e2:een Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkijan tehtävästä. Viimeisimmät tutkimukseni ovat käsitelleet perheitä, nuoria, sukupolvien välisiä suhteita ja alkoholikysymyksiä. Aiempi työhistoriani motivoi tarkastelemaan eri ryhmien kokemuksia ja etsimään dialogia niiden välille.

Reetta Kivelä
tutkija, elintarviketieteiden tohtori
040 6690 824

Uskon, että maailmaa voi muuttaa tieteen ja yhdessätekemisen keinoin. Aito dialogi eri näkökulmien välillä tuottaa sellaista tietoa, jolla on merkitystä ja jolla voidaan ratkaista isoja yhteisiä haasteita. Uskon myös jatkuvaan muutokseen, vaikka kyse olisi ruoasta, josta minun elämässäni usein on kyse. Intohimoni on luoda uutta, jota olen saanut toteuttaa niin kauratutkijana yliopistolla, elintarviketeollisuuden tutkimuksessa kuin startup-yritystä ja sen tuotetta ja tuotantoa luodessakin.

Aino Heikkilä
tutkimuskoordinaattori, yhteiskuntatieteiden maisteri
044 3028 727

Yhteiskunnan muutoksissa tulee vaalia oikeudenmukaisuutta. Siihen tarvitaan erilaisten näkökulmien ymmärtämistä ja huomioon ottamista. Työskentelen e2 Tutkimuksessa tasa-arvon ja osallisuuden kysymysten parissa. Meneillään olevassa hankkeessa olen mukana selvittämässä kansalaisten, kuntapäättäjien sekä suuryritysjohtajien ilmastoasenteita, tietotasoa ja yhteisen ymmärryksen aiheita ilmastokysymyksissä.

Anni Savikurki
tutkimuskoordinaattori, maatalous- ja metsätieteiden maisteri
040 8344 829

Ihannemaailmassani maatalous on sopusoinnussa ympäristön kanssa ja tuottaa kestävää ruokaturvaa kaikille.

Tämä ihannekuva on vienyt minut kehittyviin maihin: olen tutkinut ghanalaisten pienviljelijöiden innovaatiosysteemejä ja työskennellyt Etiopiassa maatalouden arvoketjuhankkeessa. Pääsin todistamaan kuinka tuotteiden laadun parantuessa toimeentulo paranee. Se edellyttää kuitenkin toimivaa systeemiä, kuten aktiivisia markkinoita.

Systeemiajattelu vaatii eri tekijöiden välisten yhteyksien ymmärtämistä. Sitä haluan edistää e2:ssa.

Aino Friman
Tutkimusassistentti, VTM, MMM
044 341 0811

Ruokamurros edellyttää kestäviä ratkaisuja niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristön kannalta. Kiinnostukseni kestävyyskysymyksiin kulminoituu taloudellisten vaikutusten arviointiin. Väitöskirjassani tutkin, mitkä ovat ruokahävikin vähentämisen vaikutukset esimerkiksi kotitalouksien taloudelliseen hyvinvointiin.
Aikaisempaa työkokemusta minulle on karttunut erityisesti kansainvälisesti yhteistyöstä, kauppapolitiikasta sekä hauraiden valtioiden taloudelliseen kehitykseen liittyvistä kysymyksistä. Ennen e2 Tutkimukseen siirtymistä olen työskennellyt mm. ulkoministeriössä sekä UNDP:n maatoimistolla Afganistanissa.

Hallitus
Risto Murto
hallituksen puheenjohtaja

Juha Marttila
hallituksen jäsen

Anna Herlin
hallituksen jäsen

Ilkka Ruostetsaari
hallituksen jäsen

Hannu Kallio
hallituksen jäsen

Johan Aura
hallituksen jäsen