e2 Tutkimus hakee harjoittelijaa/tutkimusassistenttia avustaviin tehtäviin

24.6.2020 (Muokattu 26.6.2020)

e2 Tutkimus on yleishyödyllinen monitieteinen tutkimuslaitos, joka palvelee tiedolla vaativia yleisöjä: järjestöjä, yrityksiä, ministeriöitä, kuntia, mediaa ja poliittista päätöksentekoa.

Työnkuvaasi kuuluvat tutkimustyön avustavat tehtävät, kuten tiedonhaku, oikoluku ja aineistojen käsittely. Lisäksi tehtäviin kuuluvat sisäinen viestintä, mediaseurannan ylläpito ja organisaation juoksevat tehtävät.

Tarjoamme sinulle joustavan ja kiinnostavan työn, hyvähenkisen työyhteisön ja mahdollisuuden kartuttaa tutkimusosaamista ja viestintätaitoja.

Odotamme sinulta:

- ahkeruutta, luotettavuutta, järjestelmällisyyttä, huolellisuutta ja mukautuvuutta hankemaailmaan sekä halua oppia: työhön kuuluu tutkimushankkeisiin liittyviä avustavia tehtäviä, kuten tiedonhakua, hankeviestintää ja kokousjärjestelyjä.

- kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien perustaidot: osaat luokitella haastatteluaineistoja ja osaat operoida taulukkolaskennalla Excelissä sekä tilasto-ohjelma SPSS:ssä.

- hyvää kirjallista ilmaisua: pystyt kirjoittamaan yleistajuista ja oikeakielistä tekstiä suhteellisen nopeasti. Pystyt kirjoittamaan auki taulukoiden (ristiintaulukot, keskiarvot) tuloksia.

- hyvää suomen ja ruotsin kielen taitoa

- työn kesto: syyskuu – joulukuu 2020 (ajankohta voi joustaa)

- viikoittainen työaika: 35 tuntia

- palkka: esitä hakemuksessa palkkatoiveesi ja kerro, jos voit saada harjoittelutukea yliopistolta

- tiedusteluihin vastaa johtaja Karina Jutila pe 26.6. klo 12-15, ti 14.7. klo 12-15 ja ma 10.8. klo 12-15 numerossa 050 5515 361

- hakemukset to 20.8.2020 mennessä osoitteeseen karina.jutila@e2.fi

Kirjoittajat
Samuli Tikkanen