Asiantuntijat
Karina Jutila
johtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori
050 5515 361

Tutkimus voi palvella päätöksentekoa nykyistä paremmin, näin uskon. Siksi teen töitä e2:ssa demokratian ja kestävän yhteiskunnan hyväksi: eriarvoisuutta voidaan poistaa ja ympäristön tilaa kohentaa. Pilaako eliitti Suomen? -pamflettini julkaistiin alkuvuodesta 2017. Olen työskennellyt tutkijana, kouluttajana ja asiantuntijana mm. eduskunnassa. Politiikan prosessit ja vaikuttaminen ovat tuttuja.

Kaisa Karttunen
tutkija, maatalous- ja metsätieteiden tohtori
040-7018129

Pohdin ruokaturvaa ja ruokajärjestelmien toimintaa maailman tasolta paikalliselle tasolle. Aikaisemmat työt kehitysmaissa ja FAO:ssa vetävät huomiotani erityisesti ilmasto- ja ympäristökysymyksiin. Maailma pelastetaan lautasellinen kerrallaan.

Ville Pitkänen
tutkija, dosentti, valtiotieteiden tohtori
040 7770869

Kiinnostuksen kohteitani ovat demokratia, poliittinen viestintä ja kampanjointi. Viimeisimmät tutkimukseni ovat käsitelleet suomalaisten arvoja ja asenteita. Siirryin e2 ajatuspajaan Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksesta.

Jussi Westinen
tutkija, valtiotieteiden tohtori
040-8335799

Olen taustaltani vaalitutkija. Erityisosaamistani ovat arvoja ja asenteita ja yhteiskunnallista osallistumista koskeva tutkimus sekä tilastolliset menetelmät. Väittelin Åbo Akademista valtiotieteiden tohtoriksi (VTT) aiheenani poliittiset jakolinjat 2000-luvun Suomessa. Erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt ja niiden monisyisyys kiinnostavat ja innostavat.

Jenni Simonen
tutkija, valtiotieteiden tohtori
050 3465021

Olen kiinnostunut kulttuurisista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä ja teen tutkimusta niiden ymmärtämiseksi. Siirryin e2:een Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkijan tehtävästä. Viimeisimmät tutkimukseni ovat käsitelleet perheitä, nuoria, sukupolvien välisiä suhteita ja alkoholikysymyksiä. Aiempi työhistoriani motivoi tarkastelemaan eri ryhmien kokemuksia ja etsimään dialogia niiden välille.

Hallitus
Ilkka Herlin
hallituksen puheenjohtaja
Tuija Talvitie
varapuheenjohtaja
Juha Marttila
hallituksen jäsen
Ilkka Ruostetsaari
hallituksen jäsen
Sixten Sandström
hallituksen jäsen
Kirsti Ylösjoki
hallituksen jäsen