thumbnail_image

Jenni Simonen

tutkija, valtiotieteiden tohtori

Olen kiinnostunut kulttuurisista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä ja teen tutkimusta niiden ymmärtämiseksi. Siirryin e2:een Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkijan tehtävästä. Viimeisimmät tutkimukseni ovat käsitelleet perheitä, nuoria, sukupolvien välisiä suhteita ja alkoholikysymyksiä. Aiempi työhistoriani motivoi tarkastelemaan eri ryhmien kokemuksia ja etsimään dialogia niiden välille.