e2 är fyra doktorer: Jussi, Karina, Kaisa och Ville. Vi producerar samhällsvetenskaplig kunskap för organisationer, företag, medier och politiskt beslutsfattande.

Har Finland dåliga beslutsfattare och ett oberäkneligt folk? Är världen kaotisk och problemfylld? Med forskningen hjälper e2 till att förstå vad som är väsentligt i fenomen och vad man måste reagera på. Professionell forskning, tydlig framställning och snabba processer i samma paket.

Ordförande för nya e2:s styrelse är doktor Ilkka Herlin. Verksamheten stöds bl.a. av Keskitien tukisäätiö, MTK och Svenska Folkskolans Vänner. e2 är med i European Liberal Forum.

Sagt om e2

”Ett välmående samhälle behöver nya och fräscha tankegångar och visioner inför den stora övergången till en genuint hållbar ekonomi. Bioekonomi och ny teknologi spelar en viktig roll i förändringen.”

Juha Marttila, ordförande för MTK, representant för e2:s finansiär

”Det behövs konkreta forskningsdata för att lösa problem, därför e2. Miljön, demokratin och samhällets förändring är frågor som bör ha högsta prioritet.”

Ilkka Herlin, ordförande för e2:s styrelse

”Think tank kan främja forskningsresultatens samhälleliga genomslagskraft genom att ta fram och förmedla forskningsresultat i komprimerad form. Beslutsfattarna och medborgardebatten behöver kunskap om alltmer komplexa fenomen.”

Ilkka Ruostetsaari, medlem i e2:s styrelse, professor

”För att lösa stora problem krävs det internationellt och nationellt samarbete, kunskaper från olika branscher samt forskningsdata.”

Tuija Talvitie, viceordförande för e2:s styrelse och verksamhetsledare, verksamhetsledare för CMI

Doktorer

YTT KARINA JUTILA har arbetat som forskare, kolumnist, utbildare och i politiska bakgrundsuppgifter bl.a. i riksdagen. Hon har mångårig erfarenhet av att producera kunskap för beslutsfattare.Jutila har forskat i politiska processer, maktanvändning, samhälleligt deltagande och medborgarattityder. Under de senaste åren har hon också fördjupat sig i frågor kring globalt ansvar och bioekonomi.

kaisa

AFD KAISA KARTTUNEN har jobbat för tio år i olika länder i Afrika samt i FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Hon har jobbat också i Finland med frågor som gäller mat, jordbruk, klimat, matsäkerhet och internationell utveckling. Karttunen har varit verksam som föreläsare och skrivit om matfrågor under hela sin arbetskarriär.

VTT VILLE PITKÄNEN jobbade tidigare vid Centrum för parlamentariska studier i Åbo universitet. Han har bland annat forskat i vetenskapskommunikation, politisk kommunikation och valkampanjer. Hans senaste publikationer har behandlat attityder och värderingar. Pitkänen är en erfaren föreläsare och används ofta som sakkunnig av diverse medier.

PD JUSSI WESTINENS spetsområden är bland annat politiska attityder, värderingar och röstningsbeteende samt statistiska metoder. Han var även en av skribenterna i den uppmärksammade boken Eduskuntavaalitutkimus 2015. Westinen disputerade i statskunskap vid Åbo Akademi 2015 med en avhandling fokuserad på politiska skiljelinjer i Finland under 2000-talet. Westinen är verksam som föreläsare och används ofta som sakkunnig av diverse medier.