e2 är nu tre doktorer: Ville, Karina och Jussi. Vi producerar samhällsvetenskaplig kunskap för organisationer, företag, medier och politiskt beslutsfattande.

Har Finland dåliga beslutsfattare och ett oberäkneligt folk? Är världen kaotisk och problemfylld? Med forskningen hjälper e2 till att förstå vad som är väsentligt i fenomen och vad man måste reagera på. Professionell forskning, tydlig framställning och snabba processer i samma paket.

Ordförande för nya e2:s styrelse är doktor Ilkka Herlin. Verksamheten stöds bl.a. av Keskitien tukisäätiö, MTK och Svenska Folkskolans Vänner. e2 är med i European Liberal Forum.

Sagt om e2

”Ett välmående samhälle behöver nya och fräscha tankegångar och visioner inför den stora övergången till en genuint hållbar ekonomi. Bioekonomi och ny teknologi spelar en viktig roll i förändringen.”

Juha Marttila, ordförande för MTK, representant för e2:s finansiär

”Det behövs konkreta forskningsdata för att lösa problem, därför e2. Miljön, demokratin och samhällets förändring är frågor som bör ha högsta prioritet.”

Ilkka Herlin, ordförande för e2:s styrelse

”Think tank kan främja forskningsresultatens samhälleliga genomslagskraft genom att ta fram och förmedla forskningsresultat i komprimerad form. Beslutsfattarna och medborgardebatten behöver kunskap om alltmer komplexa fenomen.”

Ilkka Ruostetsaari, medlem i e2:s styrelse, professor

”För att lösa stora problem krävs det internationellt och nationellt samarbete, kunskaper från olika branscher samt forskningsdata.”

Tuija Talvitie, viceordförande för e2:s styrelse och verksamhetsledare, verksamhetsledare för CMI

Doktorer

karina

YTT KARINA JUTILA har arbetat som forskare, kolumnist, utbildare och i politiska bakgrundsuppgifter bl.a. i riksdagen. Hon har mångårig erfarenhet av att producera kunskap för beslutsfattare.Jutila har forskat i politiska processer, maktanvändning, samhälleligt deltagande och medborgarattityder. Under de senaste åren har hon också fördjupat sig i frågor kring globalt ansvar och bioekonomi.

ville

VTT VILLE PITKÄNEN kom till e2 från Centret för riksdagsforskning vid Åbo universitet. Han har specialiserat sig på forskning i politisk kommunikation och val. De senaste undersökningarna handlar om expertskap i medier och om kampanjföring. Han har föreläst vid olika universitet och även utanför universitetsvärlden. Pitkänen har redan i många år kommenterat dagspolitiken i olika medier.

jussi

VTT JUSSI WESTINENS färska avhandling från Åbo Akademi handlar om politiska skiljelinjer i Finland på 2000-talet. Till hans specialområden hör forskning i värderingar, attityder och röstningsbeteende samt statistiska metoder. Westinen är en av skribenterna i riksdagsvalet 2015-boken. Han har varit verksam som föreläsare och expert i olika medier. Westinen har varit gästforskare vid Göteborgs och Uppsala universitet.