Asiantuntijat
Karina Jutila
VD, politices doktor
050 5515 361

Forskningen kan stödja beslutsfattandet bättre än vad den gör idag, det tror jag. Därför arbetar jag inom e2 för demokrati och ett hållbart samhälle: det går att eliminera ojämlikheten i samhället och förbättra miljöns tillstånd. Min pamflett Pilaako eliitti Suomen? publicerades i början av 2017. Jag har arbetat som forskare, utbildare och sakkunnig vid bl.a. riksdagen. De politiska processerna och politisk påverkan är mitt gebit.

Kaisa Karttunen
Forskare (Agronomie- och forstdoktor)
040 7018 129

Fokusfrågorna i mitt arbete är matsäkerheten och livsmedelssystemens roll, från globalt till lokalt. Tack vare tidigare anställningar i utvecklingsländer och vid FAO ligger i synnerhet klimat- och miljöfrågor mitt hjärta nära. Världen ska räddas, en tallrik åt gången.

Ville Pitkänen
Forskare (docent, politices doktor)
040 7770 869

Mina intresseobjekt är demokrati, politisk kommunikation och kampanjföring. Mina senaste undersökningar har handlat om finländarnas värderingar och attityder. Innan jag övergick till tankesmedjan e2 arbetade jag vid Centralen för riksdagsforskning vid Åbo universitet.

Jussi Westinen
forskare (politices doktor)
040 833 5799

Jag har en bakgrund som valforskare. Till min specialkompetens hör forskning om värderingar, attityder och samhällsmedverkan samt statistiska metoder. Jag disputerade till doktor i statsvetenskap (PD) vid Åbo Akademi om ämnet politiska skiljelinjer i 2000-talets Finland. Våra olika samhällsfenomen och deras komplexitet intresserar och inspirerar mig.

Hallitus
Ilkka Herlin
styrelseordförande

Tuija Talvitie
Viceordförande

Juha Marttila
styrelsemedlem

Ilkka Ruostetsaari
styrelsemedlem

Sixten Sandström
styrelsemedlem

Kirsti Ylösjoki
styrelsemedlem