Vähättely, helpon tien houkutus ja oman asian pönkitys

e2 julkaisi tuoreen tutkimuksen yhteiskunnallisesta ilmapiiristä Suomessa. Tutkimuksen mukaan iso osa kansalaisista kokee eriarvoistumisen uhkaavan yhteiskuntaa (82%) ja hyvän elämän edellytyksien heikentyneen viime vuosina (74%). Edes oman ahkeruuden ei katsota takaavan pärjäämistä (39%). Vastauksista huokuu syvä yhteiskunnallinen tyytymättömyys.

Lisäksi noin puolet näkee maahanmuuttoon ja turvallisuuteen liittyviä uhkakuvia: maahanmuutto uhkaa turvallisuutta ja suomalaista kulttuuria, syntyperäiset suomalaiset on asetettava etusijalle ja Suomen sisäistä turvallisuutta voidaan vahvistaa kasvattamalla puolustusvoimien ja kansalaisten omaa roolia.

Viidesosalla kansalaisista onkin jo mitta täynnä. He ovat erittäin tyytymättömiä yhteiskunnalliseen tilaan ja kokevat paljon erilaisia uhkakuvia. Vain kymmenesosa suomalaisista voidaan luokitella huolettomiksi: he ovat verrattain tyytyväisiä yhteiskunnalliseen tilaan ja näkevät vähän uhkakuvia.

Tilanne on päätöksentekijöille erittäin haastava, sillä monimutkaisiin globaaleihin haasteisiin ja talouden ongelmiin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Vallitsevaan yhteiskunnalliseen ilmapiiriin poliitikot kuitenkin pystyvät vaikuttamaan.

On olemassa kolme tietä, joita päätöksentekijän olisi syytä välttää vallitsevassa tilanteessa.
Ensimmäiseksi, päätöksentekijöiden ei pitäisi väheksyä kansalaisten huolia. Mikäli kansalaiset kokevat, ettei heitä oteta tosissaan ja etteivät heidän ja päätöksentekijöiden arjet kohtaa, kasvaa kuilu eliitin ja kansan välillä entisestään.

Toiseksi, päätöksentekijöiden ei pitäisi hyödyntää kansalaisten pelkoja ja huolia oman asemansa vahvistamiseksi, sillä vastakkainasettelujen lietsominen ja uhkien paisuttelu polarisoivat yhteiskuntaa entisestään. Kokemus kuitenkin osoittaa, että tämä tie on houkutteleva vaalimenetyksen ja vallan havittelun toivossa. Hyvänä esimerkkinä tästä toimivat USA:n presidentinvaalit.

Kolmanneksi, poliittisen toiminnan ei tulisi perustua kapeasti omaa maailmankuvaa tukeviin faktoihin ja näkökohtiin. Valitettavan usein oman maailmakuvan vastaiset ilmiöt sivuutetaan täysin, tietoisesti tai tiedostamatta. Seurauksena on yhteisymmärryksen sijaan entistäkin syvempi polarisaatio.

Monimutkaiset ongelmat edellyttävät omien katvealueiden ja ristiriitaisten intressien tunnistamista ja realistista, tasapuolista tilannekuvaa. Omien lukkiutuneiden ajattelumallien haastaminen ja vastuullinen toiminta voi olla vaikeaa, mutta samalla se on myös välttämätöntä yhteiskunnan potentiaalisen epävakauden vuoksi.

 

Jussi Westinen

Jussi Westinen
Tutkija, VTT
e2