Myös hyvätuloiset suomalaiset kannattavat perustuloa

Tutkimus perustulon kannatuksesta

Liki neljä viidestä (79 %) suomalaisesta kannattaa perustuloa, jos se takaa ihmisille perustoimeentulon, vähentää byrokratiaa ja kannustaa samalla työntekoon ja yrittämiseen.
Ajatuspaja e2 teetti Taloustutkimuksella mielipidetutkimuksen aiheesta vuodenvaihteessa. Kantansa kertoi yli 1 200 suomalaista.

Tutkimus osoittaa, että pieni- ja keskituloisten ohella myös hyvätuloiset ja korkeasti koulutetut kannattavat perustuloa, jos sillä on työllisyyttä ja yrittäjyyttä lisäävä ja byrokratiaa vähentävä vaikutus. Perustuloa vastustaa vain noin joka kymmenes suomalainen.

Perustulon kannatus on voimakkainta nuorissa ikäryhmissä, mutta myös yli 65-vuotiaista kolme neljästä (74 %) suhtautuu työllisyyttä ja yrittäjyyttä lisäävään perustuloon myönteisesti. Naiset (84 %) kannattavat perustuloa miehiä (75 %) useammin.

Perustuloa kannattavat erityisesti kotiäidit ja -isät, yrittäjät, opiskelijat, toimihenkilöt ja työntekijät. Alhaisinta kannatus on viljelijöiden joukossa. Heistä selvästi keskimääräistä harvempi (15 %) on kysytyn väittämän kanssa täysin samaa mieltä.

Suhtautumisessa perustuloon on puolueiden välisiä eroja. Eniten perustuloa kannatetaan Vihreissä (91 %) ja Vasemmistoliitossa (90 %). Myös Keskustan (79 %), Kokoomuksen (77 %), Sdp:n (77 %) ja Perussuomalaisten (73 %) kannattajista selkeä enemmistö tukee perustuloa. Alhaisinta kannatus on kristillisdemokraateissa (66 %).

Perustulon tarkoitus on selkiyttää sosiaaliturvaa ja taata kaikille kansalaisille kuukausittainen perustoimeentulo aktiivisuuteen ja työntekoon kannustavasti. Perustuloa on esitetty kokeiltavaksi tulevalla vaalikaudella.

Tutkimuksen toteutus

Ajatuspaja e2:n toimeksiannosta tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin internet-paneelilla 30.12.2014 – 1.1.2015. Tutkimukseen osallistui 1 268 vastaajaa. Virhemarginaali on noin ±2,5 prosenttiyksikköä.

Suhtautumista perustuloon selvitettiin seuraavalla väittämällä: Voisin kannattaa perustuloa, jos se takaa ihmisille perustoimeentulon, vähentää byrokratiaa ja kannustaa samalla työntekoon ja yrittämiseen.

Tutkimus perustulon kannatuksesta (pdf)