Koulutetut vasemmistolaiset puolustavat duunareita tiukemmin hyvinvointivaltiota

Julkisiin palveluihin ja niiden kattavuuteen on kohdistunut viime vuosina leikkauspaineita. Eduskuntavaalit 2015 -tutkimuksessa tarkasteltiin, ketkä pitävät tiukimmin kiinni verrattain korkeasta verotuksesta, suhtautuvat penseästi markkinavetoisuuteen ja vastustavat julkisen sektorin leikkauksia.

Tulokset ovat yllättäviä. Vasemmistoliittoa, vihreitä ja SDP:tä kannattavat ylemmät toimihenkilöt ja johtajat ovat jopa kyseisten puolueiden työntekijä-äänestäjiä vahvemmin leikkauksia, markkinavetoisuutta ja veronalennuksia vastaan. Erityisesti näin ajattelevat vasemmistoliittoa äänestävät ylemmät toimihenkilöt.

Lisäksi yliopistokoulutuksen saaneet erottuvat suhtautumalla muita penseämmin julkiseen sektorin leikkauksiin ja matalampaan verotukseen. Erityisesti humanistit ja sosiaalitieteilijät ovat olleet Suomessa enemmän vasemmalle kallellaan ja puoltaneet perinteisen vasemmistolaista talouspolitiikkaa (Politiikka 1/2016). Opiskeluala ja sijoittuminen työelämään eri sektoreille selittänevät siis osaltaan tulosta.

Myös nuoret naiset ja pääkaupunkiseudulla asuvat pitävät muita tiukemmin kiinni kattavasta hyvinvointivaltiosta. Lisäksi nuorissa on enemmän itsensä vasemmistoon sijoittavia kuin 2000-luvun alussa, ja he ovat enemmän vasemmalla kuin vanhemmat ikäluokat. Vasemmistolainen, korkeasti koulutettu, toimihenkilöasemassa oleva nuori nainen vastustaa siis kaikkein todennäköisimmin julkisen sektorin leikkauksia ja matalaa verotusta.

Tulos linkittyy kansainväliseen kehitykseen. USA:ssa Bernie Sandersin edustama vasemmistolainen suuntaus on ottanut mallia pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta ja innostanut nuoria vasemmistohenkisiä äänestäjiä. Voimakas vasemmistolaisuus on innoittanut nuoria myös Labour-johtaja Jeremy Corbynin taakse Iso-Britanniassa. Podemos on mobilisoinut nuoria Espanjassa ja Syriza Kreikassa.

Tutkimustuloksissa on todennäköisesti kyse kriittisyydestä markkinaratkaisuja ja yksityistämistä kohtaan sekä huolesta eriarvoistumiskehitystä kohtaan. Verovaroin tuettu kattava julkinen sektori koetaan mahdollisesti tehokkaaksi keinoksi torjua skenaario, jossa elämän eväät riippuvat yhä enemmän perheestä ja sosiaalisista lähtökohdista.

Uuden sukupolven koulutetut (viher)vasemmistolaiset puolustavat liberaalin arvopohjan ohella hyvinvointivaltiota. Siksi onkin osuvaa, että Suomessa vasemmistoliiton johtoon nousi kesällä nuori, korkeasti koulutettu, uutta vasemmistolaisuutta edustava nainen, Li Andersson.

 

Jussi Westinen

Jussi Westinen
Tutkija, VTT
e2
Jussi Westinen kirjoitti Eduskuntavaalitutkimus 2015 -julkaisun luvun ”Äänestäjät arvo- ja asenneulottuvuuksilla” yhdessä Elina Kestilä-Kekkosen ja Aino Tiihosen kanssa