Kolme kirjaa

Ruotsalaisen toimittajan Lisa Bjurwaldin Euroopan häpeä – Rasistien voittokulku on kirja rasismista ja ääriliikkeistä Euroopassa. Bjurwald on e2:n yhteistyökumppani vuoden takaa, jolloin teimme Liikkeitä laidasta laitaan – populismin nousu Euroopassa -raportin yhdessä Tankesmedjan Magman ja Vihreän Sivistysliiton kanssa.

Bjurwaldin kirja tarjoaa kokonaiskuvan rasistisista liikkeistä eri Euroopan maissa. Kuten Bjurvald painottaa, rasismissa on kyse ylirajaisesta ilmiöstä. Monessa maassa vähemmistöjen sortaminen on jatkunut jopa vuosisatoja ilman että asioihin on puututtu. Rasismin torjunnassa ja vähemmistöjen aseman parantamisessa EU:lla pitäisi olla nykyistä vahvempi rooli. Joka tapauksessa tietoisuus ongelmista on ensimmäinen askel muutosten saamiseksi.

Kristiina Kouros (toim.) tuo tärkeän lisän suomalaiseen ihmisoikeuskeskusteluun kirjallaan Iloisen talon kellareissa. Siinä tarkastellaan romanien, Jehovan todistajien, vanhoillislestadiolaisten, tataarien ja eri siirtolaisryhmien käytäntöjä suhteessa yksilön oikeuksiin. Millaista on rajanveto yksilön oikeuksien ja yhteisön vallan välillä? Mitä kyseenalaistavalle yksilölle tapahtuu yhteisössä? Tunnistammeko ylipäätään ihmisoikeusrikkomuksia suomalaisessa yhteiskunnassa? Haluammeko uskoa, että Suomi on lintukoto ja ongelmat muualla?

Kolmas kirja, jota voin suositella, on Seppo Niemelän väitöskirja Sivistyminen – sivistystarve, -pedagogiikka ja -politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossa. Kirja sisältää teoreettista pohdintaa, käsitteiden avaamista ja sivistystyön historiaa. Samalla se tarjoaa selityksiä sekä yhteiskuntamme menestykselle että nykyisille ongelmille. Laiminlyönnit vapaassa sivistystyössä ovat osaltaan antaneet pohjaa pelolle ja epäluulolle. Kun kyky kehittää ja toteuttaa itseään on puutteellinen, syntyy voimattomuutta ja tilaa kansalaisia väheksyvälle poliittiselle populismille ja ääriliikkeille.

Niemelän kirjan perusteella sivistystyöhön tulisi panostaa nyky-Suomessa. Kansanopistoja, opintokeskuksia ja kansalaisopistoja tarvitaan, jotta suomalaiset eivät koe olevansa syrjässä omasta elämästään ja yhteiskunnasta.

Karina Jutila
johtaja
Ajatuspaja e2