kmt

Tutkimus yhteiskunnallisesta ilmapiiristä: Osalla suomalaisista jo mitta täynnä

e2 tutki suomalaisten näkemyksiä yhteiskunnallisesta ilmapiiristä. Selkeä enemmistö kokee hyvän elämän edellytysten heikentyneen (74%) ja eriarvoistumisen uhkaavan suomalaista yhteiskuntaa (82%). Tyytymättömyys on vahvaa erityisesti pienituloisten, työntekijöiden ja vasemmistolaisten keskuudessa.

 

Kenen mitta on täysi?