kotimaista_arvostetaan

Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista

Ajatuspaja e2:n, Maaseudun Sivistysliiton ja MTK:n toteuttama tutkimus kertoo suomalaisten ruoka- ja maatalousnäkemyksistä kotimaisuuden, EU:n ja ympäristön näkökulmasta. Tarkastelussa on mm. miten ikä, tulotaso, ammatti, koulutus ja puoluekanta selittävät mielipiteitä.

27.1.2014 julkaistu tutkimus perustuu n. 3 900 suomalaisen vastauksiin. Aineiston on kerännyt Taloustutkimus Oy 26.8.–8.10.2013. Tutkimus sisältää vertailutietoa edellisvuodelta.

Lisätietoja tutkimuksesta: Karina Jutila, johtaja, Ajatuspaja e2, GSM 050 5515 361

raportti_2014