julkaisut

Seitsemän näkymää Suomelle. Ajatuspajojen tulevaisuusvisioita

Ajatuspajojen yhteinen julkaisu Seitsemän näkymää Suomelle on keskustelunavaus, jossa joukko ajatuspajoja pohtii yhteiskunnallisia mahdollisuuksia, ilmiöitä ja poliittisia valintoja. Teoksessa kukin ajatuspaja on valinnut oman näkökulmansa tulevaisuuden Suomeen ja lisäksi pajat kommentoivat toistensa kirjoituksia – napakasti ja terävästi. Miten käy suomalaisen demokratian ja miten Suomen yhteiskunnallinen keskusteluilmapiiri saadaan pidettyä avoimena ja rakentavana? Onko tulevaisuudessa enää perinteistä

Lue Lisää

Yhteiset tavoitteet kateissa sekä hallitus- että oppositiopuolueiden kannattajilla

Selvästi useammat asiat erottavat kuin yhdistävät nykyisten hallituspuolueiden kannattajia, osoittaa e2:n tuore tutkimus Miksi hallitukset kompuroivat? Tutkimus puolueiden kannattajien näkemyseroista. Keskustan, perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajia yhdistää oikeistokonservatiivisuus, mutta ne ovat erimielisiä esimerkiksi EU-politiikasta, Venäjä-suhteista, maahanmuutosta, aluepolitiikasta ja työurien pidentämisestä. Hallitusvaihtoehdoksi on esitetty punavihreää oppositiota, mutta sekään ei ole yhtenäinen. SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajia yhdistävät

Lue Lisää

Tutkimus yhteiskunnallisesta ilmapiiristä: Osalla suomalaisista jo mitta täynnä

e2 tutki suomalaisten näkemyksiä yhteiskunnallisesta ilmapiiristä. Selkeä enemmistö kokee hyvän elämän edellytysten heikentyneen (74%) ja eriarvoistumisen uhkaavan suomalaista yhteiskuntaa (82%). Tyytymättömyys on vahvaa erityisesti pienituloisten, työntekijöiden ja vasemmistolaisten keskuudessa.   Kenen mitta on täysi?

Provokaatioita ja vastakkainasetteluja – kuka innostuu, kuka vetäytyy?

e2 selvitti suomalaisten näkemyksiä keskusteluilmapiiristä ja sen vaikutuksista osallistumiseen. Yli 90 prosenttia kokee, että tahallinen provosointi on lisääntynyt julkisessa keskustelussa. Vahvimmin näin kokevat kaikkein vasemmistolaisimmat ja arvoliberaaleimmat. Puolet suomalaisista on niin kyllästynyt vastakkainasetteluihin, että harkitsee vetäytymistä yhteiskunnallisesta keskustelusta. Poliittiseen keskustaan sijoittuvat ovat herkempiä vetäytymään kuin vasemmisto–oikeisto-ulottuvuuden laidat. Erittäin arvokonservatiivit ovat muita vähemmän kyllästyneitä nykyiseen ilmapiiriin.

Lue Lisää

Ruokaa, energiaa ja kehitysyhteistyötä
– mitä tapahtuu EU:ssa ja Suomessa?

e2 Ajatuspaja on julkaissut yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa tietopaketin ruokaturvasta, Suomen ja EU:n kehityspolitiikasta sekä ajankohtaisista energia- ja ilmastoasioista. Julkaisun tekemistä on tuettu ulkoministeriön EU-tiedotusvaroin. Ruokaa, energiaa ja kehitysyhteistyötä

Biotalous lisää ihmisten
ja ympäristön hyvinvointia

Maapallon vakavat ympäristöongelmat ovat Suomelle iso mahdollisuus. Suomen kannattaa olla mukana esittämässä ratkaisuja öljyn ja muiden luonnonvarojen ehtymiseen, vesi- ja ruokapulaan, ilmasto-ongelmiin ja ympäristön pilaantumiseen. Tämä tarkoittaa suomalaisen yhteiskunnan rohkeaa uudistamista. Suomen on valittava vastuullinen tapa tuottaa ruokaa, energiaa, palveluita ja kulutustavaroita. Tästä löydät e2:n tiivistelmän biotaloudesta

Myös hyvätuloiset suomalaiset
kannattavat perustuloa

Liki neljä viidestä (79 %) suomalaisesta kannattaa perustuloa, jos se takaa ihmisille perustoimeentulon, vähentää byrokratiaa ja kannustaa samalla työntekoon ja yrittämiseen. Ajatuspaja e2 teetti Taloustutkimuksella mielipidetutkimuksen aiheesta vuodenvaihteessa. Kantansa kertoi yli 1 200 suomalaista. Tutkimus osoittaa, että pieni- ja keskituloisten ohella myös hyvätuloiset ja korkeasti koulutetut kannattavat perustuloa, jos sillä on työllisyyttä ja yrittäjyyttä lisäävä ja

Lue Lisää

The Future of the European Union

Ajatuspaja e2 ja Magma järjestivät yhdessä European Liberal Forumin (ELF) kanssa 22.4.2014 seminaarin, jossa keskusteltiin talouden ja hyvinvoinnin kysymyksistä tulevaisuuden EU:ssa. Alustuksissa tarkasteltiin yleisen poliittisen tilanteen, kansalaisten odotusten, työmarkkinoiden muutosten ja ympäristökysymysten vaikutuksia Euroopan unioniin ja jäsenmaiden tulevaisuuteen. Seminaarin alustukset ja johdantopuheenvuorot voi lukea seminaarijulkaisustamme.

Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista

Ajatuspaja e2:n, Maaseudun Sivistysliiton ja MTK:n toteuttama tutkimus kertoo suomalaisten ruoka- ja maatalousnäkemyksistä kotimaisuuden, EU:n ja ympäristön näkökulmasta. Tarkastelussa on mm. miten ikä, tulotaso, ammatti, koulutus ja puoluekanta selittävät mielipiteitä. 27.1.2014 julkaistu tutkimus perustuu n. 3 900 suomalaisen vastauksiin. Aineiston on kerännyt Taloustutkimus Oy 26.8.–8.10.2013. Tutkimus sisältää vertailutietoa edellisvuodelta. Lisätietoja tutkimuksesta: Karina Jutila, johtaja, Ajatuspaja

Lue Lisää

Kaikkea muuta puusta -raportti

Ajatuspaja e2 on laatinut tulevaisuusvaliokunnan Kestävä kasvu -jaostolle Kaikkea muuta puusta -raportin, joka käsittelee puun uusia käyttömahdollisuuksia. Valiokunta esittää raportissa myös toimenpidesuosituksia puualan kehittämiseksi Suomessa. KAIKKEA MUUTA PUUSTA