Vähättely, helpon tien houkutus ja oman asian pönkitys

e2 julkaisi tuoreen tutkimuksen yhteiskunnallisesta ilmapiiristä Suomessa. Tutkimuksen mukaan iso osa kansalaisista kokee eriarvoistumisen uhkaavan yhteiskuntaa (82%) ja hyvän elämän edellytyksien heikentyneen viime vuosina (74%). Edes oman ahkeruuden ei katsota takaavan pärjäämistä (39%). Vastauksista huokuu syvä yhteiskunnallinen

Tutkimus yhteiskunnallisesta ilmapiiristä: Osalla suomalaisista jo mitta täynnä

e2 tutki suomalaisten näkemyksiä yhteiskunnallisesta ilmapiiristä. Selkeä enemmistö kokee hyvän elämän edellytysten heikentyneen (74%) ja eriarvoistumisen uhkaavan suomalaista yhteiskuntaa (82%). Tyytymättömyys on vahvaa erityisesti pienituloisten, työntekijöiden ja vasemmistolaisten keskuudessa. Puolet suomalaisista on niin kyllästynyt vastakkainasetteluihin, että harkitsee

Maahanmuuttovastaisuus ja ilmastonmuutosskeptisyys horjuttavat luottamusta mediaan

e2:n tuoreen tutkimuksen mukaan 38 prosenttia suomalaisista on menettänyt luottamuksensa perinteiseen mediaan. Lukema on hätkähdyttävän suuri: neljä kymmenestä suhtautuu epäillen journalistisiin sisältöihin. Väittämä oli osa laajaa kyselytutkimustamme, jossa kartoitettiin kansalaisten asenteita esimerkiksi demokratian toimivuuteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen

Politiikkaa ilman koneistoa, kokouksia ja kärsivällisyyttä

Evan tuoreessa pamfletissa Pelastakaa puolueet kannustetaan puolueita ottamaan oppia yritysten toimintamalleista, prosesseista ja rakenteista. Politiikan kenttäkoneisto ja toimintatavat ovat vanhoja. Jäykkä puoluepolitiikka ei enää houkuttele nuoria toimijoita mukaan. Evan seminaarissa esitettiin, että puoluepolitiikka olisi helpointa uudistaa, kun