Vaalipaneeli haastoi pohtimaan kehitystä, ruokaturvaa ja muuttoliikettä

e2 Ajatuspaja järjesti 1.4.2015 yhteistyössä Suomen Perustan kanssa vaalipaneliin, jossa kansanedustajaehdokkaita haastettiin pohtimaan mikä on laadukasta kehitysyhteistyötä ja miten köyhyyden, alikehityksen ja ruokaturvattomuuden ongelmiin tulisi tarttua, jotta ihmisten ei olisi pakko muuttaa kotiseuduiltaan. Tilaisuus videoitiin. Paneelissa olivat

Biotalous lisää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia

Maapallon vakavat ympäristöongelmat ovat Suomelle iso mahdollisuus. Suomen kannattaa olla mukana esittämässä ratkaisuja öljyn ja muiden luonnonvarojen ehtymiseen, vesi- ja ruokapulaan, ilmasto-ongelmiin ja ympäristön pilaantumiseen. Tämä tarkoittaa suomalaisen yhteiskunnan rohkeaa uudistamista. Suomen on valittava vastuullinen tapa tuottaa