Vähemmistöt ja identiteetit -tutkimus käynnistyi

2.7.2018 (Muokattu 26.11.2018)

Suomen Kulttuurirahasto, e2, oikeusministeriö sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit ovat käynnistäneet yhteisen tutkimushankkeen, jolla kartoitetaan miten eri kielivähemmistöt (venäjä, viro, somali, arabia ja englanti) kokevat identiteettinsä ja millainen asenneorientaatio luonnehtii heitä. Lisäksi hankkeessa analysoidaan, miten asenteet ja identiteetit nivoutuvat suomalaiseen yhteiskuntaan. Tutkimus tarjoaa monikulttuuristuvaan Suomeen perustietoa sekä taustaa mm. poliittiseen päätöksentekoon ja palvelujen kehittämiseen. Tutkimus toimii jatkotutkimuksena Kulttuurirahaston ja e2:n Suomalaisten identiteetit -tutkimukselle.

Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa e2. Tutkimustulokset raportoidaan vuoden 2019 aikana. Hankkeen vastuullinen johtaja on YTT Karina Jutila, p. 050 5515 361.

Karina Jutila