e2 tuottaa yhteiskuntatieteellistä tietoa järjestöjen, yritysten, median ja politiikan tarpeisiin. Ammattitaitoinen tutkimus, selkeä ilmaisu ja nopeat prosessit samassa paketissa.

Onko Suomessa huonot päättäjät ja arvaamaton kansa? Onko maailma kaoottinen ja täynnä ongelmia? e2:n tuottama tieto auttaa ymmärtämään, mikä ilmiöissä on olennaista ja mihin on reagoitava.

Ajatuspaja e2:n taustalla on Edistysmielisen tutkimuksen yhdistys ry., jonka jäseniä ovat mm. Edistyksellinen Tiedeliitto, Maaseudun Sivistysliitto, Maaseudun Säätiö, Suomen Keskusta ja Svenska Folkskolans Vänner ry. e2:n hallituksen puheenjohtaja on tohtori Ilkka Herlin. Toimintaa tukevat mm. Keskitien tukisäätiö, MTK ja Svenska Folkskolans Vänner. e2 on mukana European Liberal Forumissa.

e2:sta sanottua

“Hyvinvoiva yhteiskunta tarvitsee uutta raikasta ajattelua ja näkemystä suuresta murroksesta, jossa siirrymme aidosti kestävään talouteen. Biotaloudella ja uudella teknologialla on iso rooli muutoksessa.”

Juha Marttila, MTK:n puheenjohtaja, e2:n rahoittajan edustaja

”Ongelmien ratkaisuun tarvitaan konkreettista tutkimustietoa, siksi e2. Ympäristö, demokratia ja yhteiskunnan muutos aiheiden kärkeen.”

Ilkka Herlin, e2:n hallituksen puheenjohtaja

”Think tank voi edistää tutkimustiedon yhteiskunnallista vaikuttavuutta tuottamalla ja välittämällä tutkimustuloksia kiteytetysti. Yhä kompleksisemmista ilmiöistä tarvitaan tietoa päättäjille ja kansalaiskeskusteluun.”

Ilkka Ruostetsaari, e2:n hallituksen jäsen, professori

”Isojen ongelmien ratkaisuun tarvitaan kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä, eri alojen osaamista ja tutkimustietoa.”

Tuija Talvitie, e2:n hallituksen varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, CMI:n toiminnanjohtaja

Tohtorit

YTT KARINA JUTILA on työskennellyt tutkijana, kolumnistina, kouluttajana ja politiikan taustatehtävissä mm. eduskunnassa. Hänellä on vuosien kokemus tiedon tuottamisesta päättäjille. Jutila on tutkinut politiikan prosesseja, vallankäyttöä, kansalaisten osallistumista ja asenteita. Viime vuosina hän on perehtynyt myös globaalin vastuun kysymyksiin. Pilaako eliitti Suomen? -pamfletti julkaistiin tammikuussa 2017.

MMT KAISA KARTTUSEN työuraan mahtuu noin 10 vuoden työskentely Afrikan maissa ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:ssa sekä toiminta erilaisissa ruokaan, maatalouteen, ilmastoon, ruokaturvaan ja kansainväliseen kehitykseen liittyvissä tehtävissä kotimaassa. Karttunen on myös luennoinut ja kirjoittanut ruokakysymyksistä koko työuransa ajan.

Dosentti, VTT VILLE PITKÄNEN siirtyi e2:een Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Hän on tutkinut muun muassa tiedeviestintää, poliittista viestintää ja vaalikampanjointia. Hänen viimeaikaiset julkaisunsa ovat käsitelleet suomalaisten arvoja ja asenteita. Hän on kokenut luennoitsija ja median säännöllisesti käyttämä asiantuntija.

VTT JUSSI WESTISEN erityisosaamista on arvojen, asenteiden ja äänestyskäyttäytymisen tutkimus sekä tilastolliset menetelmät. Westinen oli yksi vuoden 2015 eduskuntavaalitutkimuksen tekijöistä. Hän on väitellyt Åbo Akademista aiheenaan poliittiset jakolinjat 2000-luvun Suomessa. Westinen on toiminut luennoitsijana ja asiantuntijana eri medioissa.